stam

Werken is gezond naar Westerwolde

Coaching op werk én leefstijl

Eerder dit jaar deelde ik al met u dat wij samen met de Leefstijlunie subsidie hebben toegewezen gekregen uit het Verbindingsfonds van de provincie Groningen voor het project ‘Werken is gezond, en gezondheid werkt!’. Het Verbindingsfonds heeft als doel partijen uit verschillende werkvelden te stimuleren gezamenlijk vernieuwende activiteiten of oplossingen te bedenken om mensen aan het werk te krijgen en te houden, en hen de mogelijkheid te geven zichzelf een leven lang te ontwikkelen. Wij zochten en zoeken die innovatie in een gecombineerde coachingagenda op werk én leefstijl vanuit de volgende visie.

Goede voorbereiding op succesvolle match

De arbeidsmarkt is krap. Werkgevers passen noodgedwongen hun werving en selectie van personeel aan. Diploma’s en relevante werkervaring zijn niet meer allesbepalend. Inzet en motivatie des te meer. Dat biedt kansen voor het zgn. ‘onbenutte arbeidspotentieel’, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar willen ze echt een kans maken, dan zullen ze in korte tijd moeten overtuigen op een succesvolle match. Een goede voorbereiding is daarin essentieel; het project ‘Werken is gezond en gezondheid werkt voorziet daarin. Met een intensief en op maat gemaakt traject worden 25 deelnemers in twaalf weken werkfit gemaakt voor een beoogde of reeds verworven baan. Stam en de Leefstijlunie helpen daarbij in baankeuzes en coachen op de daarvoor relevante werknemersvaardigheden en leefstijlkeuzes.

Veelbelovende start

Na de nodige voorbereidingen startte het project nu daadwerkelijk op 16 november 2023 binnen de gemeente Westerwolde. Daaraan voorafgaand kwamen er al vijf aanmeldingen binnen. Het project lijkt daarmee aan te slaan bij de groep waarvoor het bedoeld is: mensen met een opleiding tot maximaal mbo-niveau 2. Ook voor onze jobcoach en de leefstijldeskundige die betrokken zijn bij het project was de snelle instroom een verrassing.

De eerste deelnemer van het project heeft, samen met de jobcoach, al een positief sollicitatiegesprek achter de rug. “Laat mij maandag maar direct starten”, zo zei de deelnemer. Die positieve energie wordt door de jobcoach aangevuld met coaching op verantwoordelijkheid, initiatief, kwaliteitsbesef, zelfredzaamheid, stabiliteit en flexibiliteit. De leefstijldeskundige doet dat met aandacht voor de wijze waarop leefstijlkeuzes aansluiten op het werk. In letterlijke zin: hoe kan vitaliteit voor je werken?

Tegen de zomer ronden we het project af en halen we het net op. Blijkt daaruit dat de gecombineerde coaching op werk en leefstijl toegevoegde waarde heeft en bijdraagt aan het voorkomen van een mismatch of behoud van werk, dan is dat is dat van grote waarde voor de werkgever én de werknemer. Maar ook voor onszelf.

Wat begint in Westerwolde, kan best wel eens groot worden.

Bernard Posthumus
Directeur Stam

< november 2023 >

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief van Stam

Nieuwsbrief Stam

In onze nieuwsbrief delen we mooie verhalen uit de praktijk en schrijven we over onze dienstverlening en de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.