stam

Outplacement

Wat de reden ook is om afscheid te nemen van een werknemer, een outplacementtraject bij Stam draagt bij aan een harmonieuze afronding en een passend vervolg.

Outplacementtraject

Er zijn verschillende aanleidingen voor outplacement. Komt het initiatief van u als werkgever, dan ligt er vaak een (voorgenomen) ontslag aan ten grondslag. In veel gevallen leidt dat tot een verstoring van de arbeidsrelatie en dat is jammer, want dat was bij de start nooit de intentie. Een zorgvuldige afronding voorkomt een juridisch gevecht en helpt bij de verwerking van de verloren baan. Een outplacementtraject bij Stam draagt bij aan een harmonieuze afronding en een passend vervolg.

We starten snel; een lange break verkleint de kans op werkhervatting aanmerkelijk. Aan de hand van een kort onderzoek door Noloc-gecertificeerde loopbaancoaches komen we tot een doel en de eerst haalbare stap. Onze begeleidingsmethodiek vergt een actieve deelname van de werknemer met volledige focus op het gestelde doel.

Outplacement is teamwork. In onze visie is succes het resultaat van een nauwe samenwerking tussen werknemer, werkgever en het Stam-team. Van onze kant zetten wij een multifunctioneel team in met een vaste consulent, een arbeidsdeskundige, een loopbaanadviseur en een jobhunter. Daarnaast beschikken we over veel kennis van de regionale arbeidsmarkt, een groot netwerk aan bedrijven en jarenlange ervaring.

Het traject is opgedeeld in drie blokken:

  • Mogelijkheden in kaart brengen (persoons- en zoekprofiel vaststellen)
  • Solliciteren
  • Netwerken

Stam geeft een adequate terugkoppeling over de vorderingen. De duur van het traject is afhankelijk van de arbeidsmogelijkheden van de kandidaat en de regionale arbeidsmarkt, maar gemiddeld 1 jaar. De prijs is hierop afgestemd en varieert van € 3.500,- tot € 6.000,- (excl. btw). Het is ook mogelijk om het traject in delen af te nemen, die afzonderlijk worden geoffreerd.

Heeft u interesse?

De accountmanager van Stam gaat graag met u in gesprek. Aan de orde komen de kansen, de knelpunten en het niveau van de werknemer. We geven een overzicht van de instrumenten die we tijdens het traject kunnen inzetten. Denk aan een loopbaanonderzoek, een sollicitatietraining of een werkervaringsplaats. We verkennen de doelstellingen, verwachtingen en verantwoordelijkheden van de werkgever, de werknemer en Stam. Op basis van dit gesprek schatten we in wat er in een traject nodig is en stellen we een maatwerkofferte op.

U kunt contact opnemen met Bernard Posthumus, telefoon 06 5199 0012 of bposthumus@stambv.com

Brochure Stam-Outplacement