stam

Inclusieve arbeidsmarkt

Stam ontzorgt werkgevers die kiezen voor inclusief ondernemerschap, toegespitst op de Participatiewet maar ook voor andere doelgroepen.

Stam ontzorgt bij inclusief ondernemerschap

Steeds meer werkgevers zoeken naar mogelijkheden om ook mensen met een arbeidsbeperking aan het werk of een werkervaringsplek te helpen. Inclusief ondernemen heet dit. Stam ontzorgt werkgevers bij inclusief ondernemerschap, toegespitst op de Participatiewet maar ook voor andere doelgroepen.

Wij kunnen u helpen bij:

 • Informatie over de doelgroep, wet- en regelgeving
 • Bedrijfsanalyse, jobcarving, jobcreation (selecteren van passende functies)
 • Werving, selectie en matchen van kandidaten
 • Het regelen van voorzieningen als loonkostensubsidie, loondispensatie, premiekorting en no-riskpolis
 • Introductie van de kandidaat op de werkvloer
 • Jobcoaching
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (SROI)

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen met óf zonder arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dat betekent dat 125.000 mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere bedrijven aan het werk moeten komen.

Via cao-afspraken, social return en baanafspraken stimuleert de overheid werkgevers om initiatieven te nemen. Maar wat wordt er nu precies van u verwacht? Om wat voor mensen gaat het hier eigenlijk? Wat is de ‘investering’ en wat levert het op? Wat kunt u doen, en vooral, waar kunt u beginnen?

Advisering en ondersteuning

Stam adviseert en ondersteunt u op het gebied van werken met mensen met een arbeidsbeperking, door:

 • Introductie van de Participatiewet-doelgroep: kwaliteiten en beperkingen
 • Jobcarving: het selecteren van een passend takenpakket
 • Werkvoorwaardelijke zaken zoals hrm-beleid, bedrijfscultuur en wet- en financiële regelgeving
 • Het regelen van voorzieningen als loonkostensubsidie, loondispensatie, premiekorting en no-riskpolis
 • Uitzenden en payrolling
 • Invulling geven aan de SROI-paragraaf in aanbestedingen

Heeft u interesse?

De accountmanagers van Stam informeren u graag over onze dienstverlening. U kunt contact opnemen met Bernard Posthumus, telefoon 06 5199 0012 of bposthumus@stambv.com