stam

Arbeidsre-integratietrajecten UWV

Stam heeft een overeenkomst met het UWV voor arbeidsre-integratietrajecten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of Ziektewet-uitkering. Hieronder vallen Modulaire arbeidsre-integratietrajecten, Werkfit trajecten en Naar werk trajecten.

Arbeidsre-integratietrajecten UWV

Stam heeft een raamovereenkomst met het UWV voor arbeidsre-integratietrajecten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, WIA, Wajong) of Ziektewet-uitkering. Heeft u een WW-uitkering en een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan valt het traject onder het re-integratiebudget AG.

Binnen deze raamovereenkomst voeren wij de volgende arbeidsre-integratietrajecten uit:

  • Modulaire arbeidsre-integratietrajecten;
  • Werkfit trajecten;
  • Naar werk trajecten.

In veel gevallen volgen deze trajecten elkaar in de genoemde volgorde op. In onze aanpak krijgt u een jobcoach voor de gehele periode, beginnend met een intake bij u thuis. Daarna gaan we actief aan de slag met de eerst haalbare stap. In alles krijgt u zelf een actieve rol met eigen verantwoordelijkheden, afgestemd op het plan dat we hebben opgesteld. We noemen u dan ook ‘deelnemer’. U neemt immers actief deel aan het traject.

Modulaire arbeidsre-intgratietrajecten

UWV heeft sinds 1 mei 2019 haar pakket aan arbeidsre-integratietrajecten uitgebreid met zogenoemde Modulaire arbeidsre-integratietrajecten. Stam neemt deel aan deze proef en biedt het volgende aan:

  • Participatie interventie. Dit traject is voor deelnemers voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.
  • Bevorderen maatschappelijke deelname. Ook dit traject biedt ondersteuning aan deelnemers voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.
  • Praktijkassessment. Bedoeld voor deelnemers voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken.
  • Begeleiding bij scholing. Voor deelnemers die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

Werkfit arbeidsre-integratietrajecten

Stam voert voor UWV de dienst ‘Werkfit maken’ uit. Deze dienstverlening is voor deelnemers die het werk nog niet kunnen hervatten. Het helpt hen om geschikt te worden voor het werk of voor het volgen van een opleiding.

Naar werk

Stam voert voor UWV de dienst ‘Naar werk’ uit. Het doel van deze dienst is om de deelnemer die het werk kan hervatten, naar een betaalde baan te begeleiden. En te helpen om aan het werk te blijven (jobcoaching) of een eigen bedrijf te starten.