stam

Arbeidsre-integratietrajecten UWV

Stam heeft een overeenkomst met het UWV voor arbeidsre-integratietrajecten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of Ziektewet-uitkering. Hieronder vallen Modulaire arbeidsre-integratietrajecten, Werkfit-trajecten en Naar werk-trajecten.

Arbeidsre-integratietrajecten UWV

Stam heeft een raamovereenkomst met het UWV voor arbeidsre-integratietrajecten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, WIA, Wajong) of Ziektewet-uitkering. Heeft u een WW-uitkering en een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan valt het traject onder het re-integratiebudget AG.

Binnen deze raamovereenkomst voeren wij de volgende arbeidsre-integratietrajecten uit:

  • Modulaire arbeidsre-integratietrajecten
  • Praktijkassessment
  • Werkfit-trajecten
  • Naar werk-trajecten

In veel gevallen volgen deze trajecten elkaar in de genoemde volgorde op. In onze aanpak krijgt u een jobcoach voor de gehele periode, beginnend met een intake bij u thuis. Daarna gaan we actief aan de slag met de eerst haalbare stap. In alles krijgt u zelf een actieve rol met eigen verantwoordelijkheden, afgestemd op het plan dat we hebben opgesteld. We noemen u dan ook deelnemer. U neemt immers actief deel aan het traject.

Modulaire arbeidsre-intgratietrajecten

UWV heeft sinds 1 mei 2019 haar pakket aan arbeidsre-integratietrajecten uitgebreid met zogenoemde Modulaire arbeidsre-integratietrajecten. Stam neemt deel aan deze proef en biedt het volgende aan:

  • Participatie interventie  Dit traject is voor deelnemers voor wie Werkfit maken (nog) niet passend is.
  • Bevorderen maatschappelijke deelname  Ook dit traject biedt ondersteuning aan deelnemers voor wie Werkfit maken (nog) niet passend is.
  • Begeleiding bij scholing  Voor deelnemers die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

Praktijkassessment

Praktijkassessment is bedoeld om inzicht te verkrijgen of en binnen welke termijn de deelnemer naar (regulier) werk is toe te leiden.

Werkfit arbeidsre-integratietrajecten

Stam voert voor UWV de dienst Werkfit maken uit. Deze dienstverlening is voor deelnemers die het werk nog niet kunnen hervatten. Het helpt hen om geschikt te worden voor het werk of voor het volgen van een opleiding.

Naar werk

Stam voert voor UWV de dienst Naar werk uit. Het doel van deze dienst is om de deelnemer die het werk kan hervatten, naar een betaalde baan te begeleiden. En te helpen om aan het werk te blijven (jobcoaching) of een eigen bedrijf te starten.