stam

Loopbaanonderzoek

De individuele loopbaanonderzoeken van Stam geven uw (potentiële) werknemer richting en brengen passende werkplekken in kaart.

Noloc-gecertificeerd

Niet elke (potentiële) werknemer weet precies welk werk past bij zijn of haar wensen en mogelijkheden. De individuele loopbaanonderzoeken van Stam kunnen daarin helpen; ze geven richting en brengen passende werkplekken in kaart. Daarvoor hebben we Noloc-gecertificeerde loopbaanadviseurs in dienst, die afhankelijk van iemands opleidingsniveau en arbeidsverleden op de persoon toegesneden testen inzetten. Een persoonlijk gesprek, een vragenlijst en een digitale loopbaantest brengen menstype, interesses, competenties, werkwaarden en capaciteiten, maar ook gewenste arbeidsomstandigheden en gewenste werkrichting in beeld. U ontvangt een eindrapport en er volgt een afsluitend gesprek. Het loopbaanonderzoek volgt de gedragscode van het Noloc.

Onze loopbaanadviseurs hebben ervaring met loopbaanonderzoeken bij mensen met een arbeidsbeperking. Zowel de instrumenten als de begeleiding zijn daarop aangepast. Bij het in kaart brengen van passende werkplekken houden zij rekening met de arbeidsbeperking en passende arbeidsomstandigheden. Ook voor mensen die hun oude functie niet langer kunnen uitoefenen en moeten re-integreren in ander werk (outplacement), biedt een loopbaanonderzoek nieuw perspectief.

Heeft u interesse?

De loopbaanadviseurs van Stam lichten graag de details van onze loopbaandiensten toe. U kunt contact opnemen met Amarins Veenstra, Noloc Loopbaanadviseur, 06 1137 0023 / aveenstra@stambv.com of Bernard Posthumus, telefoon 06 5199 0012 of bposthumus@stambv.com

Brochure Stam-Loopbaanonderzoek