stam

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek verschaft duidelijkheid over de inzetbaarheid van een arbeidsongeschikte werknemer in zijn eigen functie, of een andere functie binnen of buiten de eigen organisatie.

Duidelijkheid over inzetbaarheid

Wanneer een werknemer langdurig ziek is en het niet duidelijk is of deze zijn/haar eigen functie nog uit kan oefenen, kan een arbeidsdeskundig onderzoek u duidelijkheid bieden over de inzetbaarheid. Meestal vindt een arbeidsdeskundig onderzoek plaats naar aanleiding van de eerstejaarsevaluatie van uw zieke werknemer (Wet verbetering poortwachter). Echter de noodzaak om een dergelijk onderzoek in te zetten, kan zich ook eerder voordoen als blijkt dat terugkeer in eigen werk niet te verwachten is.

Het arbeidsdeskundig onderzoek brengt de functionele mogelijkheden van de werknemer in kaart. Stam doet dat aan de hand van een functionele mogelijkhedenlijst (belastbaarheidsoordeel bedrijfsarts), een gesprek met u en uw werknemer en een werkplekonderzoek. Dit alles brengt de arbeidsmogelijkheden (eigen werk of een aangepaste/andere functie) van uw zieke medewerker in kaart.

Het arbeidsdeskundig advies geeft antwoord op volgende vragen:

  • Kan de werknemer het eigen werk bij de eigen werkgever nog uitvoeren?
  • Zo nee, is het eigen werk met behulp van aanpassingen passend te maken?
  • Zo nee, kan de werknemer ander werk bij de eigen werkgever uitvoeren?
  • Zo nee, zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander (extern) werk te begeleiden en is een vervolgtraject gewenst?

Interesse?

U kunt contact opnemen met: Martine Visser, arbeidsdeskundige, telefoon: 06 1414 4333, mail: mvisser@stambv.com of Bernard Posthumus, telefoon: 06 5199 0012, mail: bposthumus@stambv.com

Brochure Stam-Arbeidsdeskundig onderzoek