stam

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek verschaft duidelijkheid over de inzetbaarheid van een arbeidsongeschikte werknemer in zijn eigen functie, of een andere binnen of buiten de eigen organisatie.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer een weknemer langdurig ziek is en niet duidelijk is of deze zijn/haar eigen functie nog uit kan oefenen, kan een arbeidsdeskundig onderzoek u duidelijkheid bieden over de inzetbaarheid. Meestal vindt een arbeidsdeskundig onderzoek plaats naar aanleiding van de eerstejaarsevaluatie van uw zieke werknemer (WvP). Echter de noodzaak tot de inzet van een dergelijk onderzoek kan zich ook eerder voor doen als blijkt dat terugkeer in eigen werk niet te verwachten is.

Het arbeidsdeskundig onderzoek brengt de functionele mogelijkheden van de werknemer in kaart. Stam doet dat aan de hand van een functionele mogelijkheden lijst (belastbaarheidsoordeel bedrijfsarts), een gesprek met u en uw werknemer en een werkplekonderzoek.  Dit alles brengt de arbeidsmogelijkheden (eigen werk of een andere (aangepaste) functie) van uw zieke medewerker in kaart.

Het arbeidsdeskundig advies geeft antwoordt op volgende vragen:

  • Kan de werknemer het eigen werk bij de eigen werkgever nog uitvoeren?
  • Zo nee, is het eigen werk met behulp van aanpassingen passend te maken?
  • Zo nee, kan de werknemer ander werk bij de eigen werkgever uitvoeren?
  • Zo nee, zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander (extern)werk te begeleiden en is een vervolgtraject gewenst?

Interesse?

U kunt contact opnemen met: Martine Visser, arbeidsdeskundige, telefoon: 06 141 443 33, mail: mvisser@stambv.com of Bernard Posthumus, telefoon: 06 519 900 12, mail: bposthumus@stambv.com