stam

Werkwijze

In onze aanpak staat de klant centraal. Wij leveren maatwerk dat tegemoetkomt aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers, de mensen die we begeleiden én de arbeidsmarkt (werkgevers). Deze klantdriehoek optimaal bedienen is soms best complex, maar een uitdaging die wij graag aangaan. Dat doen we altijd volgens een plan (route) met een duidelijke tijdlijn en overeengekomen doelen.

Samen plannen we de route

Wat onze aanpak verder kenmerkt is:

 • Eén jobcoach voor het hele traject
 • Effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen
 • Begeleiding in de eigen omgeving of op een (leer)werkplek
 • Klantverantwoordelijkheid binnen de kaders van het traject
 • Regie, eigen initiatief en verantwoordelijkheid (empowerment) staan centraal
 • Ontwikkeling van effectief gedrag en werknemersvaardigheden
 • Van het kennen van beperkingen naar het vinden van kansen en oplossingen

Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werken we volgens de uitgangspunten van ‘Support Employment’ (SE) en het ‘Eigen Initiatief Model’ (EIM). Gecombineerd vormen zij de unieke Stam-methodiek.

Support Employment (SE)

Binnen het SE-model staan drie dingen centraal: betaalde arbeid, een reguliere baan en voortdurende ondersteuning (jobcoaching). De weg ernaartoe kent de volgende stappen:

 • Intake (persoons- en zoekprofiel)
 • Ontwikkelen sollicitatievaardigheden
 • Acquisitie/bemiddelen/matchen functie
 • Proefplaatsing (jobcoaching)
 • Arbeidscontract met voortdurende jobcoaching

Support Employment is volledig in overeenstemming met de uitgangspunten empowerment, sociale inclusie, waardigheid en respect voor het individu.

Eigen Initiatief Model (EIM)

Binnen het EIM staan regie, eigen initiatief en verantwoordelijkheid centraal. De jobcoaches van Stam stimuleren mensen om keuzes te maken. Zij geven hen verantwoordelijkheid en maken hen deelnemer in het proces. Onze jobcoaches staan altijd naast de klanten; ze luisteren, stellen denkvragen, informeren over keuzemogelijkheden en laten deelnemers hun eigen weg kiezen. Het EIM draagt bij aan het doorbreken van ‘aangeleerde hulpeloosheid’.