stam

Aanbod gemeenten

Stam vindt dat iedereen recht heeft op passend, betekenisvol en betaald werk. Nu is dat niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De arbeidsmarkt verandert snel en stelt hoge eisen. Hoe krijg je betekenisvol werk en blijf je van waarde in je functie? De een slaagt daar makkelijker en beter in dan de ander. Wie daarbij steun nodig heeft, is bij Stam aan het goede adres. Wij brengen werk in goede banen: we helpen bij het vinden en behouden van een passende baan of geven advies voor een volgende.

Betekenisvol werk voor iedereen

Wij helpen vooral mensen die door een beperking ondersteuning nodig hebben, maar zijn er ook voor hen die dreigen vast te lopen in de baan die ze hebben. Wij nemen drempels weg, onderzoeken welke vervolgstappen nodig zijn en begeleiden daarbij. Onze specialistische kennis en ervaring ligt op het vlak van autisme, niet-aangeboren hersenletsel en psychische beperkingen.

Ons team bestaat uit leuke maar ook eigenwijze mensen die met plezier samenwerken, creatief zijn en nieuwe oplossingen vinden. Wij voelen ons betrokken bij mensen voor wie we het verschil kunnen maken en voor wie wij kunnen zorgen voor werk in goede banen. Dat doen we al meer dan 30 jaar met veel energie, en dat is voelbaar in alles wat we doen.

Aanpak en plan

Onze aanpak stemmen we af op de vraag die we van de deelnemer en de gemeente krijgen. Daarvoor gaan we eerst goed met elkaar in gesprek. Dat doen we het liefst in de thuissituatie, maar het kan ook bij ons op kantoor of ergens anders. In die kennismaking praten we over wensen en verwachtingen rond werk, en de wijze waarop Stam daarbij kan helpen. Soms kan dat snel, maar vaak moeten er meerdere stappen worden gezet.

Om voor de deelnemer, de gemeente en onszelf het overzicht te behouden, leggen we de aanpak vast in een plan. Daarmee krijgt eenieder een goed beeld van de dingen die we samen gaan doen en de tijd die het kost om (weer) te gaan werken. Hoe we het ook doen, in alles staat de deelnemer als klant centraal. De stappen die we zetten, passen bij zijn of haar mogelijkheden.

Wat kunnen wij voor de deelnemer doen

De jobcoaches en loopbaanadviseurs van Stam kunnen verschillende instrumenten inzetten voor:

  • het vergroten van de zelfstandigheid
  • het verkrijgen van een scherp beeld van de mogelijkheden
  • het trainen van arbeidsvaardigheden
  • het vinden van een passende baan
  • de bemiddeling naar een werkgever
  • het bepalen van de loonwaarde
  • de begeleiding in nieuw werk

We hebben deze activiteiten in een begrijpelijke en elkaar opvolgende bundeling van diensten geplaatst, met de trajectnamen Arbeidsactivering, Werkfit maken, Naar werk en Jobcoaching, Casemanagement Ziektewet (vangnetregeling) en Werkhervatting vangnetter.

1. Arbeidsactivering

Onze arbeidsactivering richt zich op het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid. We leren omgaan met belemmeringen zodat de focus op werk kan komen te liggen. Ook ondersteunen we de deelnemer in het maken van de aansluiting met de arbeidsmarkt, afgestemd op zijn of haar kennis, interesses en werkervaring. We begeleiden in scholingsmogelijkheden. Brochure Stam Aanbod gemeenten-Arbeidsactivering

2. Werkfit maken

We versterken werknemersvaardigheden en verbeteren de persoonlijke situatie. Ook gaan we de arbeidsmarktpositie in beeld brengen, met een realistisch beeld van de vaardigheden en capaciteiten in relatie tot de actuele eisen van de arbeidsmarkt. Brochure Stam Aanbod gemeenten-Werkfit maken

3. Naar werk

We ondersteunen de deelnemer in het hervatten van werk in een dienstbetrekking of als zelfstandig ondernemer. Dat doen we door te helpen in de selectie van passende vacatures en bij de sollicitatie. Brochure Stam Aanbod gemeenten-Naar werk

4. Jobcoaching

We begeleiden en coachen de medewerker, de werkgever, de werkomgeving en eventueel de thuissituatie om tot een langdurend arbeidscontract te komen. Brochure Stam Aanbod gemeenten-Jobcoaching

5. Casemanagement Ziektewet (vangnetregeling)

De vangnetregeling voorziet in de financiering van de re-integratie door een gemeente als een werknemer, vallend onder de Participatiewet, ziek uit dienst gaat. De casemanager van Stam kan de gemeente helpen bij het nakomen van haar re-integratieverplichtingen. Brochure Stam Casemanagement Ziektewet (vangnetregeling) en bijlage.

6. Werkhervatting vangnetter

De arbeidsongeschikte ex-werknemer wordt door de casemanager van Stam actief begeleid bij het vinden en verkrijgen van een geschikte functie in een andere organisatie. Brochure Stam Werkhervatting vangnetter en bijlage.