stam

Re-integratie tweede spoor

Bij een re-integratie tweede spoor begeleiden wij uw arbeidsongeschikte werknemer actief bij het vinden van een geschikte functie in een andere organisatie.

Tweedespoortraject

Heeft u een langdurig arbeidsongeschikte werknemer waarbij geen zicht (meer) is op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, dan moet u een adequaat tweedespoortraject starten om de hervattingskansen zoveel mogelijk te vergroten. Doet u dat niet, dan kan het UWV u aan het einde van het tweede ziektejaar een loonsanctie opleggen.

Een tweedespoortraject moet uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) van start gaan. Tenzij er binnen drie maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie; in eigen, aangepast of ander passend werk dat aansluit bij de functionele mogelijkheden.

Bij een re-integratie tweede spoor wordt de arbeidsongeschikte werknemer actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een geschikte functie in een andere organisatie. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Wordt uw arbeidsongeschikte werknemer belemmerd door meer of andere factoren dan ziekte en/of handicap, dan komt de specifieke expertise van Stam goed van pas. Wij hebben veel ervaring met tweedespoortrajecten en zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een laag opleidingsniveau, een eenzijdig arbeidsverleden en/of mensen met autisme of ADHD. Ook kunnen we goed inspelen op laaggeletterdheid, moeite met veranderingsprocessen en psychische of lichamelijke problematiek.

Wat Stam biedt

 • Kennis van de regionale arbeidsmarkt en een groot netwerk aan bedrijven
 • Een multifunctioneel team met gecertificeerde specialisten
 • Maatwerkoplossingen via een eigen activeringsmethodiek
 • Individuele ondersteuning door een vaste consulent
 • Actieve ondersteuning bij de re-integratieverplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter

Re-integratie tweede spoor is teamwork. In onze visie is succes het resultaat van een nauwe samenwerking tussen werknemer, werkgever en het Stam-team. Van onze kant zetten wij een consulent, een arbeidsdeskundige, een loopbaanadviseur en een jobhunter in.

Onze tweedespoortrajecten zijn als volgt opgebouwd:

Blok 1: Mogelijkheden in beeld brengen (persoons- en zoekprofiel vaststellen)

 • Een uitgebreide intake bij de werknemer thuis
 • Bespreken van wederzijdse verwachtingen en werkafspraken: wie doet wat?
 • Loopbaanonderzoek: selectie en inzet van op de persoon toegesneden loopbaaninstrumenten onder begeleiding van een Noloc-gecertificeerde loopbaanadviseur. De resultaten geven inzicht in mogelijke beroepen, sectoren, kansen, beperkingen en werk- en denkniveau. De loopbaanadviseur bespreekt de resultaten met de werknemer en de consulent
 • Aan de slag: consulent en werknemer zetten vervolgstappen aan de hand van de uitkomst en adviezen uit het loopbaanonderzoek

Blok 2: Praktisch leren solliciteren

 • Sollicitatiebrieven schrijven, zowel gericht op bestaande vacatures als open sollicitaties
 • Netwerk in beeld brengen en inschakelen
 • Passende vacatures vinden: hoe selecteer je ze en waar vind je ze?
 • Sollicitatiegesprekken oefenen
 • Inzet van sociale media (afhankelijk van niveau)
 • De consulent begeleidt de werknemer bij alle stappen in deze fase 

Blok 3: Bemiddeling

 • Jobhunters verzamelen passende vacatures binnen en buiten het netwerk van Stam
 • De werknemer solliciteert zelf op deze vacatures én op zelf gevonden vacatures
 • De consulent benadert eventueel werkgevers uit het Stam-netwerk voor werkervaringsplekken
 • De consulent begeleidt de werknemer bij alle stappen in deze fase, inclusief sollicitatiegesprekken

Plaatsing

Arbeidsdeskundige inzet bij de beoordeling van de passendheid van de functie, en advisering over de inzet van ondersteunende voorzieningen. 

Investering en duur van het traject

Stam geeft een adequate terugkoppeling omtrent de vorderingen in het traject. Een gemiddeld tweedespoortraject duurt ongeveer 1 jaar. De kosten liggen tussen de € 3500,- en € 6000,- afhankelijk van de interventies die nodig zijn om tot een sluitend re-integratiedossier te komen. Het is ook mogelijk het traject in delen af te nemen. U ontvangt dan een offerte per onderdeel.

Interesse?

De accountmanager van Stam gaat met u als werkgever in gesprek. Aan de orde komen de kansen, de knelpunten en het niveau van de werknemer. U krijgt een overzicht van de instrumenten die we tijdens het traject in kunnen zetten. Denk aan een loopbaanonderzoek, een sollicitatietraining of een werkervaringsplaats. We maken duidelijke afspraken over de doelstellingen, verwachtingen en verantwoordelijkheden van de werkgever, de werknemer en Stam. Op basis van dit gesprek schatten we in wat er in een traject nodig is en stellen we een maatwerkofferte op.

U kunt contact opnemen met Bernard Posthumus, telefoon 06 5199 0012 of bposthumus@stambv.com of met Martine Visser, telefoon 06 1414 4333 of mvisser@stambv.com

Brochure Stam-Re-integratie tweede spoor