stam

Aanbod UWV

Stam ontzorgt werkgevers die kiezen voor inclusief ondernemerschap, toegespitst op de Participatiewet maar ook voor andere doelgroepen.

Raamovereenkomst UWV

Stam heeft een raamovereenkomst UWV voor het ‘Inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten’ voor de arbeidsmarktregio’s Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en regio Zwolle. Binnen deze regio’s bieden wij de volgende diensten aan:

1. Modulaire re-integratiediensten

  • Participatie-interventie voor mensen voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is;
  • Bevorderen maatschappelijke deelname voor de ondersteuning aan mensen voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is;
  • Praktijkassessment voor mensen voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken;
  • Begeleiding bij scholing voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

2. Werkfit arbeidsre-integratietrajecten

Stam voert voor UWV de dienst ‘Werkfit maken’ uit. Deze dienstverlening is voor mensen die het werk nog niet kunnen hervatten. Het helpt hen om geschikt te worden voor het werk of voor het volgen van een opleiding.

3. Naar werk arbeidsre-integratietrajecten

Stam voert voor UWV de dienst ‘Naar werk’ uit. Het doel van deze dienst is om de persoon die het werk kan hervatten, naar een betaalde baan te begeleiden. En te helpen om aan het werk te blijven (jobcoaching) of een eigen bedrijf te starten.

4. Jobcoaching

Stam is een door UWV Erkende Jobcoachorganisatie. Wij leveren onze jobcoachdiensten conform de Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019. De kwaliteit van onze jobcoaching wordt doorlopend gemeten bij werknemers en werkgevers. Over 2021/2022 waardeerden werkgevers onze dienstverlening met een 8,2 en werknemers met een 8,6.