stam

Jobcoaching

De jobcoaches van Stam begeleiden werknemers in het krijgen van de aansluiting op een nieuwe-, of behouden van een veranderende functie.

Ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt

We gaan in een hoog tempo naar een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt waarin werknemers doorlopend actief met hun loopbaan bezig zijn. Dat vraagt om ontwikkeling in kennis, maar ook in vaardigheden, houding en gedrag. Dat is goed, maar ook intensief. Hoe houd je aansluiting als werk en werkomgeving veranderen? Jobcoaching van Stam kan daarin ondersteunen. Met vooraf gestelde doelen werken we aan werknemersvaardigheden.

Effect jobcoaching

  • Verhogen van eigen regie, zelfstandig functioneren en samenwerken
  • Acceptatie van en herstart in een organisatie, functie of taakwijzigingen (eerste spoor)
  • Balans brengen in draagkracht en draaglast (werk-privé)
  • Voorkomen van uitval (burn-out)

De coaching wordt uitgevoerd door gespecialiseerde jobcoaches en is gericht op de werknemer. Indien gewenst betrekken zij ook de leidinggevende en de directe collega’s bij de aanpak.

Erkende jobcoachorganisatie

Daarnaast is Stam een door het UWV erkende jobcoachorganisatie, waardoor wij werknemers met een structurele functionele beperking intensief kunnen coachen. Deze jobcoachvoorziening vragen wij samen met uw werknemer aan op basis van een vooraf opgesteld coachingsplan. Wordt de jobcoachaanvraag door het UWV goedgekeurd, dan declareren wij onze inzet rechtstreeks bij het UWV.

Deze jobcoaching richt zich specifiek op het vergroten van het zelfstandig functioneren. Daarvoor gaan we aan de slag met essentiële werknemersvaardigheden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit, stabiliteit, kwaliteit en initiatief. Dat doen we methodisch; een nulmeting legt de basis voor het coachingsplan. Daarin nemen we de verwachtingen en de perceptie van de werkgever en de deelnemer mee.

Heeft u interesse?

De accountmanager van Stam gaat graag met u in gesprek. We verkennen de doelstellingen, verwachtingen en verantwoordelijkheden van de werkgever, de werknemer en Stam. Op basis van dit gesprek schatten we in wat er in een traject nodig is en stellen we een maatwerkofferte op.

U kunt contact opnemen met:
Martine Visser (arbeidsdeskundige), telefoon 06 1414 4333 of mvisser@stambv.com
Bernard Posthumus, telefoon 06 5199 0012 of bposthumus@stambv.com

Brochure Stam-Jobcoaching