stam

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Het helpt gebrek aan motivatie en verzuim te voorkomen.

Duurzame inzetbaarheid

Iedere loopbaan vraagt om onderhoud en perspectief. Met de jaren kunnen het plezier in werk of de kracht om taken uit te voeren afnemen. Gebrek aan motivatie en verzuim liggen dan op de loer. Deze situatie is voor zowel werknemers als werkgevers vervelend. Loopbaancoaching kan daarin preventief en sturend werken; het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers en hun duurzame inzetbaarheid.

Voor wie en waarom?

 • Als onderdeel van POP-gesprekken (preventief)
 • Voor werknemers die in hun huidige werk niet meer goed kunnen functioneren of dreigen vast te lopen
 • Wanneer ziekteverzuim toeneemt en/of re-integratie moeizaam verloopt

Het traject bestaat uit:

 • Gesprekken tussen werknemer en de loopbaanadviseur
 • Zelfanalyse werknemer door middel van loopbaantools zoals vragenlijsten, testen en creatieve opdrachten
 • Loopbaanplan gebaseerd op de uitkomsten van de loopbaantools en gesprekken
 • Periodieke evaluatiegesprekken (indien gewenst met leidinggevende)
 • Een afrondend gesprek tussen werknemer en werkgever over het loopbaanplan
 • Aanvullende diensten als coaching on the job of outplacement

Loopbaancoaching voorziet in heldere communicatie tussen werkgever en werknemer en geeft inzicht in de mogelijkheden en ontwikkelpunten voor beide partijen. De werknemer voelt zich gesteund, is gemotiveerd en staat functioneel in zijn kracht.

Testen

Stam beschikt over veel testen die afhankelijk van de kandidaat en het doel individueel worden ingezet. Veel voorkomende zijn:

Duurzame inzetbaarheidsscan

Doel: Op een laagdrempelige manier loopbaanvraagstukken bij medewerkers signaleren, hier aandacht aan besteden en tijdig stappen ondernemen.

Resultaat: Vitale en bevlogen medewerkers die van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde ervaren. Vitale en bevlogen medewerkers zijn gemotiveerder, flexibeler en effectiever. Daarnaast is er minder ziekteverzuim en ongewenste uitstroom van personeel. We krijgen informatie over:

 • Balans werk/privé
 • Balans in functie
 • Bevlogenheid
 • Persoonlijke flexibiliteit (mate waarin met uitdagingen en veranderingen, ook in privéleven, omgegaan wordt)

Werk Stress indicator

Doel: Door middel van een vragenlijst een indruk krijgen van de mate waarin een persoon tevreden is met zijn werk en het werk als stresserend ervaart. De test heeft een signalerende functie voor ontevredenheid, stress en burn-outverschijnselen.

Resultaat: De Werk Stress Indicator (WSI) brengt de resultaten van de kandidaat in beeld op vijf gebieden die met werkstress samenhangen: intrinsieke, extrinsieke en algemene werksatisfactie, werkstress en burn-out. Bij vroegtijdige signalering is het goed mogelijk om negatieve gevolgen voor de de werkgever of voor de (gezondheid van de) werknemer te voorkomen. 

Vitaliteit Check

Doel: Beknopte meting van de vitaliteit van de medewerker.

Resultaat: Fysieke Fitness geeft de mate aan waarin iemand lichamelijk vitaal is. Aspecten zoals gezondheid, gewicht en energie bepalen de hoogte van de score. Mentale Fitness geeft aan in hoeverre de werknemer veerkrachtig is, van het leven geniet en goed met stress omgaat.

Cope2Work

Doel: Het meten van persoonlijke effectiviteit en zelfvertrouwen.

Resultaat: Een persoonlijkheidsvragenlijst brengt zogenaamde copingstijlen (hoe iemand omgaat met lastige situaties en tegenslagen) in kaart. Dat geeft inzicht in hoe iemand gecoacht kan worden bij lastige situaties en tegenslagen. In een selectiecontext is aan de uitslag te zien hoe waarschijnlijk het is dat iemand ‘overleeft’ en succesvol zal zijn in een veeleisende functie.

Ontwikkelingsmogelijkheden in kaart brengen

Doel: In kaart brengen in welke mate een deelnemer zich verder kan en wil ontwikkelen binnen de functie of een andere functie. Hiervoor gebruiken we de volgende testen:

 • ACT: algemene capaciteitenmeting (intelligentietest)
 • WPV: een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst
 • CW1: meet carrièrewaarden en drijfveren

Resultaat: Informatie over de mate waarin een werknemer zich in een functie kan en wil ontwikkelen. 

Heeft u interesse?

De loopbaanadviseurs van Stam lichten graag de details van onze loopbaandiensten toe. U kunt contact opnemen met Amarins Veenstra, Noloc Loopbaanadviseur, 06 1137 0023 / aveenstra@stambv.com of Bernard Posthumus, telefoon 06 5199 0012 of bposthumus@stambv.com

Brochure Stam-Loopbaancoaching