stam

Autisme

Stam heeft zich gespecialiseerd in autisme in relatie tot werk. We hebben daarvoor gecertificeerde autismecoaches in dienst die een post-hbo-opleiding hebben gevolgd bij Autisme Centraal in Gent, een autoriteit op het gebied van kennis over autisme.

Autisme en werk

Onze autismecoaches begeleiden mensen met ASS (autismespectrumstoornis) in en naar werk volgens de AutismeCentraalMethodiek. Daarin staan zes kernbegrippen centraal:

Autistisch denken

Het autistische brein ervaart te weinig context om betekenis te geven aan de informatie die het te verwerken krijgt. Dat maakt de wereld voor mensen met autisme chaotisch en verwarrend.

Basisrust

Gebrek aan inzicht, te weinig begrip van anderen en een tekort aan oplossingen voor moeilijke situaties leiden vaak tot chaos en een overlevingsmodus. Omgevingsaanpassingen helpen om rust te vinden en uitdagingen aan te gaan.

Concrete communicatie

Wees expliciet. Zeg eenduidig wat je bedoelt; niet te veel, niet te weinig en vooral positief. Waar mogelijk visueel en permanent, afgestemd op het begripsniveau van mensen met autisme.

Dubbelspoor

Maak mensen met autisme niet helemaal afhankelijk van omgevingsaanpassingen en de op hen afgestemde begeleiding. Lever een dubbelspoor dat aanzet tot het ontwikkelen van vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten.

Eigenheid

Ieder mens is uniek; ook iemand met autisme. Stem de begeleiding af op persoonlijke interesses, talenten, specifieke moeilijkheden of zwaktes, het zintuigelijk profiel met sensorische over- en of ondergevoeligheid, leeftijd, verstandelijke mogelijkheden of sociaal-emotionele ontwikkelingen.

Functionaliteit

Kies voor functionaliteit; het leert mensen met autisme overleven, maar ook over het leven. Maak niet alleen keuzes voor het hier en nu, maar ook gericht op de toekomst. Belangrijk: geef bij alles een zinvolle uitleg over de bruikbaarheid. Laat hen het meteen ervaren.

Deze zes fundamenten helpen anders te kijken naar het gedrag van mensen met autisme én daar de begeleiding op af te stemmen. De autismecoaches van Stam hebben geleerd dat er nooit een standaardbegeleiding is. Zij weten dat ze dieper moeten kijken dan het gedrag van mensen met autisme, dat het gaat om ontdekken, ernaast staan, rekening houden met de omstandigheden, ruimte geven en aanzetten tot eigen regie.

Stam is lid van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), het Autismenetwerk Friesland, het Autismenetwerk Groningen en het Autisme Kennisnetwerk Overijssel, en is door Autisme Centraal gecertificeerd voor het geven van een AutismeBelevingsCircuit (ABC).

Brochure Autisme en werk
Autisme en werk

Flyer Autismenetwerk Friesland

Flyer ANF