stam

Externe vertrouwenspersoon

Met een externe vertrouwenspersoon van Stam voldoet uw organisatie aan de wet- en regelgeving en beschikt u over een transparante en integere oplossing voor ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties.

 

Waarom een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit?

Iedere werkende heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving; als werkgever ben je daartoe verplicht. Ongewenste omgangsvormen als pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie hebben grote impact op werkenden. Het leidt tot onzekerheid en een onveilig gevoel dat kan uitmonden in verzuim, een arbeidsconflict of zelfs ontslag.

Een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit helpt u als werkgever om ongewenste omgangsvormen of misstanden te voorkomen én de impact ervan te beperken. Grote werkgevers kiezen soms voor een eigen vertrouwenspersoon, maar voor kleine of middelgrote bedrijven is het raadzaam die deskundigheid extern te betrekken.

Een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van een goed PSA-beleid. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief waardoor deze een melder belangeloos en laagdrempelig kan bijstaan.

Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon

 • Het bieden van opvang, ondersteuning, begeleiding en advisering om een probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken.
 • Het geven van voorlichting.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag.
 • Het opstellen van een jaarrapportage.

De vertrouwenspersonen van Stam beschikken over een VOG, zijn gecertificeerd bij Hobéon SKO en werken integer en oplossingsgericht volgens de gedragscode van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en zijn hierbij aangesloten.

Aanpak

Ervaringen hebben geleerd dat veel ondernemers een veilige en integere werkomgeving belangrijk vinden, maar dat niet expliciet hebben uitgesproken en vastgelegd. Daarom starten wij de wederzijdse kennismaking altijd met een check op de aanwezigheid van een bedrijfsspecifieke gedragscode, een klachtenregeling en bij een omvang van meer dan vijftig werkenden een klokkenluidersregeling. Ontbreken die, dan beschikken wij over de modellen die daarin kunnen voorzien; evenals een protocol voor de vertrouwenspersoon.

Is de verplichte documentatie op orde, dan volgt de nadere introductie ervan bij de werkenden, de kennismaking met de vertrouwenspersoon en de wijze waarop deze benaderbaar is.

Basisabonnement

Voor € 375 per jaar (excl. btw) heeft u een basisabonnement waarin is opgenomen:

 • Altijd de directe beschikking over een vertrouwenspersoon.
 • Een geanonimiseerde jaarrapportage.
 • Een informatiesessie voor directie of management over omvang en aard van de meldingen.
 • Voorlichtingsmateriaal voor de werkenden.
 • Bij geen melding, geen extra kosten.

Bij meldingen wordt de vertrouwenspersoon op regiebasis ingezet tegen een all-in tarief van € 135 per uur (excl. btw).

Opbrengst

 • Aanpak van- en transparantie over ongewenst gedrag.
 • Beschikken over een externe vertrouwenspersoon van Stam.
 • Verminderde kans op uitval, conflict of escalatie.
 • Voorkomen van imagoschade.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Bernard Posthumus (directeur) via tel. 06 5199 0012 of e-mail: bposthumus@stambv.com.

Brochure

U kunt hier de brochure downloaden.