stam

Jobcoaching

De jobcoaches van Stam begeleiden u in het krijgen van de aansluiting op een nieuwe-, of behouden van een (veranderende) functie.

Jobcoaching

Natuurlijk zit er een begeleidingscomponent in jobcoaching, maar in de kern zien wij het als een werkgerelateerd ontwikkelinstrument. We willen de match tussen u en uw functie versterken en verduurzamen door met een plan te werken aan groei van onmisbare werknemersvaardigheden. In onze optiek zijn dat: kwaliteit, initiatief, flexibiliteit, zelfstandigheid, stabiliteit en verantwoordelijkheid. Met een nulmeting bepalen we de prioriteiten waaraan we gaan werken. Dat doen we met Noloc-gecertificeerde jobcoaches, met specialisaties als autisme (ASS), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of kennis van psychische aandoeningen.

Stam biedt jobcoaching aan om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, voor het behoud van de eigen functie (eerste spoor Ziektewet (Wvp)) en voor mensen met een arbeidshandicap. Voor de laatste groep beschikt Stam over het predicaat UWV Erkende Jobcoachorganisatie.

Jobcoaching preventief

Heeft u moeite om de snelheid waarmee de werksetting verandert bij te houden? Bent u het spoor even kwijt en maakt u zich zorgen over uw eigen inzetbaarheid? De preventieve jobcoaching van Stam kan helpen de balans te herstellen. Samen met u – en eventueel uw werkgever of leidinggevende – maken we een analyse van uw belasting en belastbaarheid. Hoe verhouden uw competenties zich tot de functie? Wat is de fysieke en psychische belasting op korte en lange termijn? Dit onderzoeken we aan de hand van uw functieprofiel. Als we die status helder hebben, kunnen we de risico’s benoemen en een plan opstellen dat bijdraagt aan uw duurzame inzetbaarheid. U zit achter het stuur; wij houden u op de baan.

Jobcoaching eerste spoor

Bent u arbeidsongeschikt en is de match met uw baan niet meer vanzelfsprekend, dan kan jobcoaching in het eerste spoor u verder helpen. Een eerstespoortraject richt zich op herstel, activering en het onderzoeken van duurzame mogelijkheden in het eigen werk.

Stam brengt samen met u en uw werkgever of leidinggevende de tijdelijke of structurele gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid in beeld. We leggen het verband tussen uw belasting en belastbaarheid en uw functieprofiel. Hoe verhouden uw competenties zich tot de functie, wat is de fysieke en psychische belasting op korte en lange termijn? Hoe zit het met de verwerking en acceptatie van de oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid, en hoe groot is uw veranderend vermogen? Als we deze dingen helder hebben, kunnen we een inschatting maken van de mogelijkheden en onze begeleiding daarop afstemmen. Liggen er mogelijkheden tot re-integratie in het eigen werk, dan draagt onze jobcoaching bij tot het verduurzamen van die re-integratie.

Jobcoaching arbeidshandicap

Bent u op weg naar een passende baan (proefplaatsing) of heeft u het arbeidscontract al op zak, dan kan jobcoaching helpen bij het behouden van de baan en uw persoonlijke ontwikkeling. Stam doet dat aan de hand van een plan dat we samen met u en uw werkgever opstellen. Daarin wordt beschreven welke coaching wij de komende periode gaan inzetten. Daarbij kijken we vooral naar de versterking van werknemersvaardigheden. Onder werknemersvaardigheden verstaan wij de vaardigheden die een werknemer minimaal nodig heeft om een taak en functie goed uit te kunnen voeren. Kort samengevat gaat het dan om: kwaliteit, initiatief, flexibiliteit, zelfstandigheid, stabiliteit en verantwoordelijkheid. Het uiteindelijke doel van jobcoaching is de mate waarin u zelfstandig kunt functioneren te vergroten.

Stam is een door het UWV Erkende Jobcoachorganisatie, maar voert ook jobcoaching uit voor mensen die door gemeenten naar werk worden geactiveerd.

Zaken die een jobcoach gedurende de coaching oppakt zijn:

  • Introductie op de werkplek
  • Structureren van het werk
  • Inwerken en trainen (werknemersvaardigheden)
  • Opsporen en verhelpen van verstoringen in de arbeidssituatie
  • Begeleiden en meewerken op het werk
  • Begeleiding in de thuissituatie voor zover werkgerelateerd
  • Begeleiden van de direct leidinggevende, zodat deze op termijn de begeleidende rol over kan nemen
  • Evaluatie van de werkafspraken (tussen deelnemer en werkgever)
  • Coördinatie van activiteiten gericht op voortzetting van het contract

Staat u ingeschreven in het doelgroepenregister, dan helpt Stam u en uw werkgever bij de aanvraag van de jobcoachfaciliteiten bij UWV of gemeente.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 0513 657140 of info@stambv.com

Flyer

Flyer Stam-Jobcoaching