stam

Re-integratie

Bij een re-integratie in het tweede spoor begeleiden wij u in geval van arbeidsongeschiktheid actief bij het vinden van een geschikte functie in een andere organisatie.

Re-integratie

Bent u langdurig arbeidsongeschikt en is er geen zicht (meer) op een structurele werkhervatting binnen uw eigen functie en/of organisatie, dan moet u op basis van de Wet Verbetering Poortwachter (Wvp) samen met uw werkgever een adequaat tweedespoortraject starten om uw hervattingskansen elders zoveel mogelijk te vergroten.

Een tweedespoortraject moet uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) van start gaan. Tenzij er binnen drie maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen uw eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat aansluit bij uw functionele mogelijkheden.

Wordt u in uw re-integratie door ziekte en/of handicap belemmerd in een actief tweedespoortraject, dan is het raadzaam de expertise van Stam in te schakelen. Wij hebben veel ervaring met tweedespoortrajecten en zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een laag opleidingsniveau, een eenzijdig arbeidsverleden en/of mensen met autisme of ADHD. Ook kunnen we goed inspelen op laaggeletterdheid, moeite met veranderingsprocessen en psychische of lichamelijke problematiek.

Stam biedt:

  • Kennis van de regionale arbeidsmarkt en een groot netwerk aan bedrijven
  • Een multifunctioneel team met gecertificeerde specialisten
  • Maatwerkoplossingen via een eigen activeringsmethodiek
  • Individuele ondersteuning door een vaste consulent
  • Actieve ondersteuning bij de re-integratieverplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter (Wvp)

Re-integratie tweede spoor is teamwork. In onze visie is succes het resultaat van een nauwe samenwerking tussen werknemer, werkgever en het Stam-team. Van onze kant zetten wij een consulent, een arbeidsdeskundige, een loopbaanadviseur en een jobhunter in.

Interesse?

Wij informeren u geheel vrijblijvend over onze mogelijkheden. U kunt hiervoor contact opnemen met: Martine Visser, Arbeidsdeskundige, telefoon 06 141 443 33 of mvisser@stambv.com