stam

Duurzame inzetbaarheid

Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Stam helpt u antwoorden te vinden op deze vragen en regie te houden over uw carrière. Na een duidelijk advies kunnen we u eventueel coachen bij volgende stappen.

Een leven lang leren

We gaan in een hoog tempo naar een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt. Een leven lang leren wordt een normale manier om een goede positie op de arbeidsmarkt te houden. Noem het periodiek onderhoud. In de kern gaat het om drie vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? De Noloc-gecertificeerde loopbaanadviseurs van Stam helpen u graag richting te geven aan, en regie te houden over uw carrière. Zij beschikken daarvoor over een verscheidenheid aan testen die op maat worden ingezet. Na een duidelijk advies kunnen ze u, indien gewenst, coachen bij de volgende stap.

Loopbaanonderzoek

Niet iedereen weet precies welk werk past bij zijn of haar wensen en mogelijkheden. De individuele loopbaanonderzoeken van Stam kunnen daarin helpen. Deze onderzoeken geven richting en brengen passende functies in kaart. Daarvoor hebben we Noloc-gecertificeerde loopbaanadviseurs in dienst die testen inzetten, afgestemd op uw opleidingsniveau en arbeidsverleden. Een persoonlijk gesprek, vragenlijsten en een digitale loopbaantest geven inzicht in menstype, interesses, competenties, werkwaarden en capaciteiten, maar ook in de gewenste arbeidsomstandigheden en werkrichting. Het loopbaanonderzoek wordt afgesloten met een eindrapport en een afsluitend gesprek.

Het loopbaanonderzoek vindt plaats volgends de gedragscode van het Noloc.

De loopbaanadviseurs van Stam hebben ervaring met loopbaanonderzoeken bij mensen met een arbeidsbeperking. De instrumenten en de begeleiding zijn daarop aangepast. Bij het in kaart brengen van de passende werkplekken wordt rekening gehouden met uw arbeidsbeperking en passende arbeidsomstandigheden.

Ook voor mensen die hun oude functie niet langer uit kunnen oefenen en moeten re-integreren in ander werk (outplacement en re-integratie tweede spoor), biedt een loopbaanonderzoek nieuw perspectief.

Loopbaancoaching

Iedere loopbaan vraagt om onderhoud en perspectief. Na verloop van tijd kunnen plezier in het werk of de kracht om taken uit te voeren afnemen. Gebrek aan motivatie en verzuim liggen dan op de loer. Dat is voor zowel werknemer als werkgever vervelend. Loopbaancoaching kan daarin preventief en sturend werken. Het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Voor wie en waarom

 • Als onderdeel van POP-gesprekken (preventief)
 • Voor werknemers die in hun huidige werk niet meer goed kunnen functioneren of dreigen vast te lopen
 • Wanneer ziekteverzuim toeneemt en/of re-integratie moeizaam verloopt

Het traject bestaat uit

 • Gesprekken tussen werknemer en loopbaanadviseur
 • Zelfanalyse werknemer door middel van loopbaanmanagement-tools zoals vragenlijsten, testen en creatieve opdrachten
 • Loopbaanplan gebaseerd op de uitkomsten van de loopbaantools en gesprekken
 • Periodieke evaluatiegesprekken (indien gewenst met leidinggevende)
 • Een afrondend gesprek tussen werknemer en werkgever over het loopbaanplan
 • Aanvullende diensten als coaching on the job of outplacement

Loopbaancoaching voorziet in heldere communicatie tussen werkgever en werknemer en geeft inzicht in de mogelijkheden en ontwikkelpunten voor beide partijen. De werknemer voelt zich gesteund, is gemotiveerd en staat functioneel in zijn/haar kracht.

Testen

Stam beschikt over veel testen die afhankelijk van de kandidaat en het doel individueel worden ingezet. Veel voorkomende testen zijn:

Duurzame inzetbaarheidsscan

Doel: Op een laagdrempelige manier signaleren welke loopbaanvraagstukken bij u spelen, hier aandacht aan besteden en tijdig stappen ondernemen.

Resultaat: Als vitale en bevlogen medewerker bent u van toegevoegde waarde voor de organisatie en ervaart u zelf ook meerwaarde. U bent gemotiveerder, flexibeler en effectiever. Dat leidt tot minder ziekteverzuim en ongewenste uitstroom. We krijgen informatie over:

 • Balans werk/privé
 • Balans in functie
 • Bevlogenheid
 • Persoonlijke flexibiliteit (mate waarin u met uitdagingen en veranderingen, ook in uw privéleven, omgaat)

Werk Stress indicator

Doel: Door middel van een vragenlijst een indruk krijgen van de mate waarin u tevreden bent met uw werk en het werk als stresserend ervaart. De test heeft een signalerende functie voor ontevredenheid, stress en burn-outverschijnselen.

Resultaat: De Werk Stress Indicator (WSI) brengt uw resultaten in beeld op vijf gebieden die met werkstress samenhangen: intrinsieke, extrinsieke en algemene werksatisfactie, werkstress en burn-out. Bij vroegtijdige signalering is het goed mogelijk om negatieve gevolgen voor u of uw werkgever te voorkomen.

Vitaliteit Check

Doel: Beknopte meting van uw vitaliteit.

Resultaat: Fysieke Fitness geeft de mate aan waarin u lichamelijk vitaal bent. Aspecten zoals gezondheid, gewicht en energie bepalen de hoogte van de score. Mentale Fitness geeft aan in hoeverre u veerkrachtig bent, van het leven geniet en goed met stress omgaat.

Cope2Work

Doel: Het meten van persoonlijke effectiviteit en zelfvertrouwen.

Resultaat: Een persoonlijkheidsvragenlijst brengt zogenaamde copingstijlen (hoe iemand omgaat met lastige situaties en tegenslagen) in kaart. Dat geeft inzicht in hoe u gecoacht kan worden bij lastige situaties en tegenslagen. In een selectiecontext is aan de uitslag te zien hoe waarschijnlijk het is dat u ‘overleeft’ en succesvol zal zijn in een veeleisende functie.

Ontwikkelingsmogelijkheden in kaart brengen

Doel: In kaart brengen in welke mate u zich verder kunt en wilt ontwikkelen binnen de functie of een andere functie. Hiervoor gebruiken we de volgende testen:

 • ACT: algemene capaciteitenmeting (intelligentietest)
 • WPV: een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst
 • CW1: meet carrièrewaarden en drijfveren

Resultaat: Informatie over de mate waarin u zich in een functie kunt en wilt ontwikkelen.

Interesse?

De loopbaanadviseurs van Stam lichten graag de details van onze loopbaandiensten toe. U kunt contact opnemen met Amarins Veenstra, Noloc Loopbaanadviseur, telefoon 06 1137 0023, mail aveenstra@stambv.com of Bernard Posthumus, telefoon 06 5199 0012, mail bposthumus@stambv.com