stam

Het Noorden werkt door

Regionale mobiliteitsteams

Op initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, UWV, SBB, MBO Raad, vakbonden en werkgeverorganisaties zijn er 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) ingesteld, die extra hulp bieden aan mensen die sinds de coronapandemie hun werk zijn kwijt geraakt of dreigen kwijt te raken.

In het Noorden trekken de RMT’s van Friesland, Groningen en Drenthe gezamenlijk op onder de titel ‘Het Noorden werkt door’. Passend werk en geschikt personeel voor iedereen in het Noorden, daar gaat het om bij Het Noorden werkt door. Ook in deze regio verandert de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen, terwijl andere verschijnen. En ook de inhoud van het werk verandert. Daarom is het belangrijk om scherp te zijn op het juiste werk voor iedereen, voor werknemers én werkgevers, voor kleine én grote ondernemers.

Het Noorden werkt door helpt bij alle vragen over werk en bij het maken van de juiste keuzes. Met advies, ondersteuning en (bij)scholing zorgen zij dat iedereen het juiste werk en personeel vindt, én houdt. “Daar zijn wij voor” aldus hun website.

Voorwaarde voor deze ondersteuning
•    Je bent na 12 maart 2020 ontslagen of dit dreigt te gebeuren.
•    Je kunt geen aanspraak maken op voorliggende voorzieningen.

Het RMT Friesland heeft ervoor gekozen de steunmaatregelen ook open te zetten voor mensen met een arbeidsbeperking, en heeft Stam betrokken in het opdoen van ervaring daarmee. Een mooi voorbeeld daarvan is het telefoontje dat wij kregen van een bezorgde vader, wiens zoon met een late diagnose op autisme (ASS) zijn werk dreigde kwijt te raken. De jongeman was niet bekend bij UWV noch gemeente. Desondanks heeft UWV op basis van haar contractmatig lopende inkooprelatie met Stam een zgn. Werkfit-traject toegekend aan betrokkene voor het op peil houden van zijn arbeidsvaardigheden.

Herken jij je in het gegeven voorbeeld en ben je op zoek naar arbeidsmatige coaching, neem dan vrijblijvend contract met ons op via: info@stambv.com. Wij helpen je graag verder met werk in goede banen.

Voor meer info over de ervaringen en mogelijkheden van de RMT’s:
https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionale-mobiliteitsteams

< december 2021 >