stam

Dairy Campus en Stam

Onderzoeksboerderij Wageningen University & Research

Aan de rand van Leeuwarden ligt Dairy Campus. Dairy Campus is een onderzoeksboerderij, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR). Het is een inspirerende omgeving voor iedereen die werkzaam is in de zuivelsector. Met 550 melkkoeien, zes melkveestallen, trainings- en vergaderfaciliteiten en ruim driehonderd hectare land is Dairy Campus uniek in de wereld.

Jops

Job Participation Support (Jops) is het team voor arbeidsparticipatie binnen Wageningen University & Research. Wanneer je op de website van Jops kijkt, lees je de quote van Rens Buchwaldt, lid van de Raad van Bestuur van WUR: “Onze inzet op “Finding Answers Together” vereist het verder bouwen van een inclusieve gemeenschap in alle delen en op alle niveaus van onze organisatie: daar horen zeker ook medewerkers met een functiebeperking bij.” Dit is zichtbaar binnen Dairy Campus; hier hebben ze al jaren aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Flexibel en open

Het afgelopen jaar is er een toename in participatieplekken geweest op de locatie in Leeuwarden. Vanuit Stam is jobcoach Jeltje Eizema halverwege 2020 bij Dairy Campus betrokken geraakt toen haar deelnemer Renske er mocht starten in de functie van facilitair medewerkster. Jeltje raakte bij de start onder de indruk van de flexibiliteit en openheid bij Dairy Campus en Jops. Er werd voor een optimale match gekeken naar wat zou passen bij Renske; taken, uren en begeleiding werden daarop afgestemd.

Door de tijd en ruimte die Renske destijds kreeg om zich de taken eigen te maken en het feit dat er altijd een aanspreekpunt in de buurt was die met haar mee kon denken, is er een goede match tot stand gekomen. De jobcoach ziet hoe Renske zich gaandeweg ontwikkelt en nog iedere werkdag geniet van de prachtige (werk)omgeving. Zo vindt ze het erg leuk om bij de kalfjes te kijken. Het verzorgen van de kalfjes behoort niet tot haar takenpakket, maar zorgt voor een mooie onderbreking of afsluiting van de dag. Binnen Dairy Campus wordt Renske als waardevolle collega gezien die zich inzet om alle taken gedaan te krijgen.

In deze constructieve samenwerking zijn er inmiddels nog drie werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt gestart. Lisette is gestart als een directe collega van Renske. Samen zorgen ze o.a. dat de gemeenschappelijke ruimtes schoon en netjes zijn, verzorgen ze de koffie en zetten ze alles klaar wanneer er groepen bezoekers komen. Sinds dit jaar zijn er ook twee kandidaten gestart die werkzaamheden in de stallen uitvoeren.

Passende, duurzame werkplekken

Binnen Dairy Campus wordt in samenwerking met Jops en Stam voor iedere nieuwe deelnemer gekeken wat er nodig is om iemand een passende, duurzame werkplek aan te bieden. Een plek waar eenieder zich naar eigen kunnen kan ontwikkelen. Zo is er het afgelopen jaar een functie in tweeën gesplitst. Dat gaf Dairy Campus de mogelijkheid twee gemotiveerde nieuwe medewerkers taken uit te laten voeren die in gesplitste vorm beter aansluiten op de talenten én de belastbaarheid van beide. Vanuit Stam worden alle vier deelnemer begeleid door jobcoach Jeltje, en inmiddels wordt er samen onderzocht in hoeverre er plek is voor een vijfde kandidaat.

Met waardering voor de keuzes en mogelijkheden constateren wij bij Stam dat arbeidsinclusie bij Dairy Campus geen cijfermatige exercitie is, maar rust op visie en het nemen van verantwoordelijkheid voor werk in goede banen voor onze doelgroep. #bredewelvaart

 

 

 

 

< juni 2021 >