stam

Stam coalitiepartner in aanpak eenzaamheid en inclusie

‘Trek eens mijn schoenen aan’

Stam heeft zich op 28 oktober jl. tijdens de feestelijke aftrap aangesloten bij de Coalitie Kom Erbij! Dat deden we door een intentieverklaring te tekenen die symbool staat voor een inspanning op het voorkomen van eenzaamheid en het bevorderen van inclusie.

De Coalitie Kom Erbij! is een samenwerkingsverband voor de aanpak van eenzaamheid en het bevorderen van een inclusieve samenleving in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, waar iedereen erbij hoort, wat voor achtergrond, beperking, cultuur, of geloof iemand ook heeft.

De Coalitie Kom Erbij! wil een brede beweging op gang brengen, die:

  • maatschappelijke aandacht creëert voor eenzaamheid en inclusie
  • het taboe op eenzaamheid doorbreekt en bespreekbaar maakt
  • bewustzijn stimuleert dat wij in de samenleving meer (vanzelfsprekend) begrip voor elkaar hebben en naar elkaar omkijken
  • het mee kunnen doen voor iedereen bevordert

Het initiatief van beide gemeenten sluit naadloos aan op de missie en visie van Stam waarin ieder mens, ongeacht een beperking, recht heeft op betaald werk. De missie van Stam is mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden bij het zoeken naar en behouden van een duurzame, betaalde baan.

Onze inbreng zal zich toespitsen op het delen van kennis en ervaring op arbeidsinclusie. Een verhaal dat gaat over het bemiddelen en coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaalde arbeid in een betekenisvolle baan.


Een mooi voorbeeld daarvan is onze coaching van Stefan die vanaf 15 november in de lokale abri’s prijkt onder de titel ‘Trek eens mijn schoenen aan’.

< november 2021 >