stam

Stam en Forbo Novilon Coevorden

Lokale betrokkenheid

Forbo Novilon in Coevorden produceert en ontwikkelt veerkrachtige vloerbedekking voor toepassing in consumenten- en projectmatige omgevingen. De vloerbedekkingen worden wereldwijd verkocht. Forbo is een groot internationaal bedrijf dat ook oog heeft voor lokale betrokkenheid en neemt hierin ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samenwerking met de gemeente Coevorden ontstond toen Forbo werkplekken aanbood voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen bij Forbo werkritme opdoen en hun werknemersvaardigheden ontwikkelen.

Jobcoaching en meting werknemersvaardigheden

Sommige deelnemers hebben behoefte aan coaching en omdat Stam ook samenwerkt met de gemeente Coevorden was de samenwerking met Forbo een feit. De gemeente Coevorden kan kandidaten uit hun bestanden bij Forbo plaatsen. Hierna neemt Stam, desgewenst in samenspraak met de leidinggevende, de jobcoaching voor haar rekening. De jobcoach van Stam, Mario Olsder, komt dan met enige regelmaat op de locatie, werkt mee, en voert gesprekken met de medewerker en zijn of haar leidinggevende. Mario onderzoekt continu wat iemand nodig heeft voor de ontwikkeling van zijn of haar arbeidscapaciteit en arbeidsvaardigheden.

Een van de instrumenten die Stam daarbij inzet, is de meting werknemersvaardigheden. De uitslag van deze meting geeft duidelijk weer hoe de werkgever over de vaardigheden van de werknemer denkt, en hoe de werknemer dit zelf ziet en ervaart. Een mooie manier om met elkaar in gesprek te zijn over wat gaat goed, wat kan nog beter en wat heb je er dan voor nodig. Kortom, het actualiseert de coaching-agenda.

Werkervaringsplaatsen

Naast de mogelijkheden voor de gemeente Coevorden biedt Forbo ook mogelijkheden voor UWV-kandidaten met een Wajong- of WIA-achtergrond, die in de aanloop naar een baan nog aangewezen zijn op een werkervaringsplaats. Vanwege de korte lijnen, goede samenwerking en bereidheid om met elkaar mee te denken, kan er vaak snel en daadkrachtig gekeken worden of er mogelijkheden zijn voor desbetreffende deelnemers.

“Er kan vaak snel en daadkrachtig gekeken worden of er mogelijkheden zijn voor deelnemers.”

Re-integratietrajecten tweede spoor

Op basis van de goede ervaringen en de prettige samenwerking, voert Stam tegenwoordig ook re-integratietrajecten tweede spoor en/of outplacementtrajecten voor Forbo uit. Het uitvoeren van een re-integratietraject tweede spoor is onderdeel van de Wet verbetering poortwachter. De bedoeling van dit traject is het onderzoeken van de mogelijkheden voor een medewerker buiten de eigen organisatie.

Forbo vindt het belangrijk om, in het belang van de werkgever en werknemer, het re-integratietraject tweede spoor op een adequate manier uit te voeren. Stam biedt hierin ondersteuning door het inzetten van hun expertise en het uitgebreide netwerk dat ze in haar dertigjarig bestaan heeft opgebouwd. Tijdens een traject werkt de consulent van Stam nauw samen met zijn of haar collega-arbeidsdeskundige, -loopbaanadviseur en -accountmanager die verborgen vacatures opzoekt in het netwerk van Stam.

Door de maatschappelijke betrokkenheid van Forbo, de samenwerking met de gemeente Coevorden en de coaching en begeleiding door Stam, is er een win-win-situatie gecreëerd die de inwoners van Coevorden en omstreken én de medewerkers van Forbo ten goede komt. Een goede samenwerking loont en leidt tot werk in goede banen. #bredewelvaart

< juni 2021 >