stam

Re-integratietrajecten Ziektewet

Stam heeft een raamovereenkomst met UWV voor arbeidsre-integratietrajecten voor mensen met een arbeidsbeperking. In deze bijdrage lichten wij enkele aspecten van onze dienstverlening toe, zoals het coachen van mensen met een Ziektewet-uitkering in hun re-integratietraject.

Ziektewet en het UWV

Mensen die ziek worden en geen aanspraak kunnen maken op doorbetaling van loon door een werkgever kunnen een Ziektewet-uitkering krijgen. UWV begeleidt hen vervolgens bij de re-integratie. Het is de bedoeling dat mensen weer gaan werken op het moment dat ze dat weer kunnen. Ook als dit betekent dat ze ander werk gaan doen dan voorheen.

Arbeidsdeskundige Polman van UWV in Emmen gaat in gesprek met mensen die een Ziektewet-uitkering krijgen om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor re-integratie zijn. De heer Polman wil in een eerste gesprek de persoon graag perspectief bieden. Hij legt iemand de opties voor; bijvoorbeeld het starten van een Werkfit-traject bij een re-integratiebureau. Zijn ervaring is dat de meeste mensen ergens in vastgelopen zijn en graag ondersteuning willen. Dit zijn mensen met verschillende loopbanen, opleidingsniveaus, leeftijden, et cetera.

“Stam draagt hetzelfde idee uit als ik doe.”

Bij het inzetten van een Werkfit-traject vindt de heer Polman het belangrijk om een goede match te maken tussen de persoon en de jobcoach. Hij heeft goede contacten met de jobcoaches van Stam in de regio’s Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen. “Stam draagt hetzelfde idee uit als ik doe. Mensen moeten zelf in een actieve rol gezet worden, zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun (werk)geluk. Wij zijn er om daarbij te ondersteunen.” De heer Polman heeft contacten met meerdere re-integratiebedrijven en maakt per persoon de afweging welk re-integratiebedrijf en welke jobcoach daarbij zou passen. Uiteindelijk gaat het erom dat onze gezamenlijke klanten weer duurzaam betaald werk vinden.

Henry – Weer op (de) weg met Trans2day

Henry (43) werd in de zomer van 2020 door de arbeidsdeskundige van UWV Emmen bij Stam aangemeld voor een Werkfit-traject. Henry ontving een Ziektewet-uitkering nadat hij uitviel in zijn werk als vrachtwagenchauffeur. Hij wilde, terwijl hij nog werkte aan zijn herstel, zich graag oriënteren op de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.

Mario Olsder (jobcoach Stam) startte een loopbaanonderzoek en samen met Henry werden zijn interesses en competenties in beeld gebracht. Daarnaast werd duidelijk dat het strikt bewaken van de balans in belasting en belastbaarheid een voorwaarde is voor een succesvolle herstart in werk. Nadat Henry samen met de jobcoach de mogelijkheden in een andere branche had onderzocht, kwam hij toch weer terug bij zijn liefde voor het vak van vrachtwagenchauffeur.

Henry vond op eigen kracht werkgever Trans2day die ervoor open stond om hem een kans te geven. Marjanne Bos, collega-jobcoach van Mario, regelde een werkervaringsplek en nam de begeleiding voor haar rekening. Henry heeft zijn belastbaarheid kunnen testen en opbouwen, en is na een periode van twee maanden in dienst getreden. Henry bouwt nog steeds op in werkuren en hij heeft in zijn traject geleerd om zijn eigen belasting kritisch te beschouwen. Henry is ontzettend blij om weer op de weg te zijn!

Herman – Werken in een ander beroep bij Huja Pipowagen

Herman (63) werd in het najaar van 2020 bij Stam aangemeld voor een traject Naar werk vanuit UWV Zwolle. Herman zat destijds nog in de Ziektewet. Daarnaast heeft hij een WAO-uitkering die hem in het verleden is toegewezen wegens blijvende fysieke klachten.

Herman werkte de afgelopen jaren als taxichauffeur en ten tijde van het traject heeft hij dit werk weer opgepakt. Aangezien hem, mede door de coronamaatregelen, te weinig uren geboden konden worden, wilde Herman toch verder op zoek. Samen met zijn jobcoach van Stam, Linda Bosma, werd onderzocht welke beroepen bij zijn competenties en interesses zouden passen. Koerierswerk, taxichauffeur, conciërge en havenmeester bleken kansrijke beroepen waarop gesolliciteerd werd. Ook kwam het beroep van timmerman een aantal keer voorbij. De vraag was echter of dit haalbaar zou kunnen zijn.


Jobcoach Linda kwam in contact met Huub Pieper van Huja Pipowagens die een assistent-timmerman zocht. Om zowel Herman als de werkgever te laten ontdekken of het haalbaar zou zijn, werd er voorgesteld om een aantal keren mee te lopen. Herman pakte het vervolgens zelfstandig op en regelde dat hij een aantal dagen mee mocht werken. Van beide kanten beviel dit erg goed, al waren er een aantal kleine aanpassingen nodig om Herman niet te overbelasten. Hierover is goed overleg geweest.

De jobcoach informeerde Herman over zijn rechten en plichten, en de werkgever over de voorzieningen die gelden bij het aannemen van iemand met een WAO-uitkering. Herman heeft begin mei 2021 een contract gekregen. Hij is erg gelukkig dat hij voor drie dagen per week werk heeft gevonden dat past bij zijn fysieke mogelijkheden, competenties en interesses.

< juni 2021 >