stam

Mooie samenwerking tussen Stam en Treant

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Treant is de grootste zorgonderneming en werkgever in de regio Drenthe en Oost-Groningen. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ziet Treant daarom een rol voor zichzelf met betrekking tot de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio. Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hoort daar ook bij.

Treant heeft zich ten doel gesteld om vanuit sociaal oogpunt open te staan voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De onderdelen zorg, facilitair en logistiek bieden hiervoor goede mogelijkheden vanwege de grote diversiteit.

Afspraakbanen

De mobiliteitsadviseur P&O van Treant, Karolien Robbe, is verantwoordelijk voor de coördinatie van de afspraakbanen. Karoliens voorganger Alet Denneboom was in deze functie degene die de aanpak van Treant formuleerde en zegt hierover: “De eerste vraag was hoe dit te organiseren. Hoe gaan we de gestelde doelen beleidsmatig succesvol uitvoeren? Hebben we de juiste kennis in huis, gaan we ons deze eigen maken of hebben we een professionele partner nodig? Wij hebben ervoor gekozen om niet alles zelf te doen en schakelden de hulp in van Stam uit Heerenveen.

Verbindende factor

Stam is de verbindende factor tussen ons en de potentiële werknemers en de daarbij behorende uitkerende instanties. Stam ondersteunt bij het vormgeven van kansrijke functies, verzorgt de werving en selectie en de jobcoaching met alles wat daarbij hoort. Verder ontzorgt Stam ons als werkgever met o.a. deskundig advies, het aanvragen van subsidies en voorzieningen en ondersteunt Stam bij de gesprekken met UWV en gemeente.”

“Het is mooi om te zien hoe de reguliere medewerkers de samenwerking met deze doelgroep aangaan. We zien dat hier een volwaardig respectvolle arbeidsrelatie is ontstaan waarbij de meerwaarde ook echt wordt ervaren.”

Stam kreeg bij Treant de positie van preferred supplier omdat het beschikt over een bestand van te bemiddelen kandidaten uit het doelgroepregister én directe operationele lijnen heeft met UWV, gemeenten en andere externe stakeholders. Dus alle aanbiedingen van externe accountmanagers worden doorverwezen naar Stam. Arbeidsintensieve acquisitietrajecten worden hiermee vermeden, waardoor P&O en de afdelingshoofden worden ontlast.

Meerwaarde van professionele ondersteuning voor Treant

“Stam heeft ervoor gezorgd dat we ons op de organisatie en de nieuwe medewerkers konden richten. Zo hoefden we ons niet te verdiepen in de ‘achterkant’, zoals details over loondispensatie, loonwaarde, verrekeningen, verantwoording naar UWV/gemeente etc. Wij hebben als organisatie bijvoorbeeld te maken met meerdere gemeenten en met twee verschillende methoden om de loonwaarde te meten en daarnaast hebben ook gemeenten en UWV weer andere regels en voorzieningen.”

Treant betitelt de meerwaarde van een externe professionele partner als volgt:

  • Stam zorgt ervoor dat het belang van de kandidaat centraal staat.
  • Minder kans op uitval door pro-actief handelen.
  • Goedpassende kandidaten waardoor we weinig mensen hoeven af te wijzen.
  • Geen inhoudelijke kennis nodig van grote diversiteit aan afspraakbanen.
  • Eén partner met één werkwijze zorgt voor een steeds beter en efficiënter proces.

< februari 2021 >