stam

Subsidie vanuit Verbindingsfonds

Project ‘Werken is gezond en gezondheid werkt!’


Het project ‘Werken is gezond en gezondheid werkt!’ ontvangt van de provincie Groningen € 100.000 subsidie vanuit het Verbindingsfonds. Het project koppelt kwetsbare werknemers op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk aan een werkgever. Zij worden ondersteund door coaching op het gebied van leefstijl en arbeidsvaardigheden met een duurzame inzetbaarheid als resultaat. Dit past binnen het Verbindingsfonds dat bedoeld is om Groningers aan het werk te krijgen en te houden, en hen de kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Stam en De Leefstijlunie willen mismatches op banen voorkomen door 25 werkzoekenden uit de provincie Groningen met een behaalde opleiding op maximaal mbo2-niveau een kort en intensief traject aan te bieden, waarin coaching op werknemersvaardigheden en arbeidsvitaliteit worden gecombineerd.

Wij vinden dat kansrijk en nodig omdat uit onderzoek van UWV blijkt dat door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt het belang van functie-eisen bij personeelswerving afneemt; werkgevers vinden vaardigheden en vakkennis belangrijker dan diploma’s of certificaten. Daarbij liggen risico’s op de loer in de daadwerkelijke aansluiting tussen kandidaat en functie. Een kort en intensief coachingsprogramma kan daarin helpen.

Een mismatch, geen duurzame aansluiting tussen het werk en de werkende, eindigt altijd in een teleurstelling bij zo wel de werkgever als de werkende. Het trekt een wissel op de continuïteit en omvang van de productie en/of dienstverlening en is daarnaast kostenverhogend. Voor de persoon in kwestie is het een flinke aanslag op zijn of haar zelfvertrouwen, die lang negatief door kan werken in het vervolg van zijn carrière.

Voor de meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt geldt dat eens te meer. Zij hebben zich vaak al uit een achterstandssituatie moeten vechten, wat maakt dat ze gemiddeld met minder zelfvertrouwen aan iets nieuws beginnen; hun faalangst ligt gemiddeld genomen hoger.

Willen we de kans op een mismatch verkleinen, dan is het zaak in verwachtingensfeer zo expliciet mogelijk te zijn. Wat wil en verwacht de werkgever bij de start, en omgekeerd de medewerker. Om dat scherp te krijgen gaan Stam en De Leefstijlunie een gecombineerde ‘nulmeting’ op werknemersvaardigheden en arbeidsvitaliteit inzetten. Het legt het fundament voor een actief ontwikkel- en coachingsprogramma, dat de risico’s op een mismatch in aanvang verkleint en bijdraagt aan de duurzaam vervolg.

We zitten nu in de instrumentele voorbereiding en verwachten in het voorjaar een start te kunnen maken met het werven van werkgevers en kandidaten die meegaan in deze uitdagende aanpak. Binnenkort hoort u meer van ons!

Bernard Posthumus
Directeur Stam

Lees hier het persbericht van de provincie Groningen.

< februari 2023 >

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief van Stam

Nieuwsbrief Stam

In onze nieuwsbrief delen we mooie verhalen uit de praktijk en schrijven we over onze dienstverlening en de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.