stam

Weeromslag

De zon gaat weer schijnen?

Ik weet niet of het een voorteken is, maar sinds Geert Wilders heeft aangekondigd dat het hoofdlijnenakkoord de zon in Nederland weer zal doen laten schijnen, is het zwaarbewolkt en valt de regen met bakken uit de hemel. Waarschijnlijk wacht de weeromslag op het nieuwe kabinet dat volgens formateur Van Zwol nog voor het zomerreces bij de koning op het bordes zal staan.

De ministeries zijn verdeeld en de beoogd portefeuillehouders zijn bij naam genoemd. Slechts hun screening, zo bleek aan rechterflank, kan nog roet in het eten gooien. Mijn verwachting is dat Yde Johan van Hijum daarin geen kleerscheuren zal oplopen en namens NSC het ministerschap voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal gaan vervullen. Of de overdracht van Karien van Gennip (CDA) naar haar voormalig partijgenoot rimpelloos gaat verlopen, is nog maar de vraag.

Van Gennip koos in 2022 voor vijf thema’s die voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt moeten zorgen. Voor ons was en is ‘Meedoen aan de basis van de arbeidsmarkt’ daarin van belang, maar helaas nog niet nader uitgewerkt. Of het nieuwe hoofdlijnenakkoord daarin gaat voorzien, is niet vanzelfsprekend. Het kent tien hoofdpunten met ‘Bestaanszekerheid en koopkracht’ op één. Daarin kom je echter het woord ‘arbeidsmarkt’ niet tegen. De beoogde maatregelen mikken vooral op een koopkrachteffect bij hen die al actief zijn op de arbeidsmarkt.

“Voor ons was en is ‘Meedoen aan de basis van de arbeidsmarkt’ daarin van belang, maar helaas nog niet nader uitgewerkt.”

Wat dat betreft ben ik blij met de oproep van onze branchevereniging OVAL aan Schoof c.s. om bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord met concrete maatregelen te komen die gaan over investeringen in scholing en omscholing, het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te benutten.

Laten we letterlijk en figuurlijk hopen op een weersverbetering voor íedereen. En mocht dat niet altijd lukken, dan is het geruststellend te weten dat Van Hijum ooit het boek schreef “Kostelijk water. Een studie naar de organisatie en bekostiging van het Nederlandse waterbeheer” 😊

Ook de redactie van deze nieuwsbrief gaat even op reces. Ik wens u fantastische zomermaanden, met veel zon op uw pad!

Bernard Posthumus
Directeur Stam

<juni 2024>

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief van Stam

Nieuwsbrief Stam

In onze nieuwsbrief delen we mooie verhalen uit de praktijk en schrijven we over onze dienstverlening en de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.