stam

Rapport RIVM/TNO

Psychosociale arbeidsbelasting en jobcoaching

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt in toenemende mate een arbeidsrisico. Er zijn meerdere factoren die ontwrichtend kunnen werken op PSA en mogelijk uitmonden in een toename van stress met langdurig uitval als gevolg. We hebben het dan onder andere over werkdruk, ingrijpende gebeurtenissen of ongewenst gedrag.

Acht ontwikkelingen in kaart
Het RIVM en TNO hebben met het rapport ‘De impact van maatschappelijke ontwikkelingen op de psychosociale arbeidsbelasting van werkenden’ acht ontwikkelingen in kaart gebracht, waarvan het aannemelijk is dat die de komende twintig jaar invloed gaan hebben op PSA. Dit zijn: de vergrijzende beroepsbevolking, de combinatie van werk en mantelzorg, de tekorten op de arbeidsmarkt, flexibele contracten, werken voor online platforms, artificiële intelligentie, hybride werken en ervaren prestatiedruk.

Het onderzoek noemt dat deze ontwikkelingen op verschillende wijze van invloed kunnen zijn op PSA, individuele factoren en buffers. Het is vooral de stapeling van factoren in zowel werk als privé, die een risico kunnen vormen voor een groot deel van de beroepsbevolking en veel verschillende subgroepen. Daarbij betitelt het rapport flexibele arbeidskrachten, werkende mantelzorgers en werkende in de zorg en onderwijs als risicogroepen. Er zit echter ook tegenwicht in de ontwikkelingen, die een onbalans kunnen voorkomen. Zo versterkt het hybride werken de autonomie en de kans op een verbeterde werk-privébalans. En bij minder aanwezigheid op locatie is er sprake van minder ongewenst gedrag.

Jobcoachagenda mag explicieter
Ik heb het rapport met interesse gelezen, volg de keuze van de acht in kaart gebrachte ontwikkelingen en hun impact, en deel de conclusie dat deze, ondanks grote cognitieve onzekerheden, naar verwachting een ongunstige invloed op PSA gaan hebben. Spiegel ik de bevindingen van het rapport specifiek aan de mensen met een doelgroepindicatie, dan mag de jobcoachagenda wat explicieter worden op PSA-gelieerde zaken.

“Spiegel ik de bevindingen van het rapport specifiek aan de mensen met een doelgroepindicatie, dan mag de jobcoachagenda wat explicieter worden op PSA-gelieerde zaken.”

Protocol jobcoaching UWV
Zo noemt het ‘Protocol jobcoaching UWV’ bij de inhoud van jobcoaching: “Komt een persoon in aanmerking voor jobcoaching, dan stelt de jobcoach – samen met de persoon en zijn werkgever – in het coachingplan de coachingdoelen vast. [..] Het kan om zowel het behalen van werkdoelen als persoonlijke doelen gaan. Deze persoonlijke doelen zijn te allen tijde direct aan het werk gerelateerd, dat wil zeggen aan de werkzaamheden die hij uitvoert waarvoor jobcoaching is toegekend.”

De vraag is of het frame ‘werkgerelateerd’ standhoudt. Laten we niet twintig jaar wachten, maar eerder de jobcoachingdoelen oprekken naar de veronderstelde ontwikkelingen in de PSA-context. Te meer omdat hybride werken nou niet in overtreffende zin het functiebeeld kleurt van onze deelnemers.

Bernard Posthumus
Directeur

<april 2024>

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief van Stam

Nieuwsbrief Stam

In onze nieuwsbrief delen we mooie verhalen uit de praktijk en schrijven we over onze dienstverlening en de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.