stam

Preventieve jobcoaching

Onderkennen en signaleren van risico’s

Een op de vijf werkenden heeft last van psychische klachten met risico’s ten aanzien van werkbehoud. Het onderkennen en signaleren van de risico’s op verminderd werkvermogen biedt mogelijkheden in preventieve sfeer.

Verzuimmanagement
Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland stijgt om tal van redenen al jaren. In het vierde kwartaal van 2022 bedroeg het 5,6%. In combinatie met een krappe arbeidsmarkt zorgt dat in vrijwel elke organisatie tot capaciteitszorgen. Verzuimmanagement staat daarmee hoog op elke hrm-agenda. Wij merken dat onder meer in de sterk toenemende vraag naar onze dienstverlening in het eerste en tweede spoor van de Wet verbetering poortwachter, maar ook naar onze coachingmogelijkheden ter voorkoming van ziekte.

Jobcoaching
Jobcoaching aan de hand van een individueel coachingplan is een beproefd middel om een (dreigende) onbalans in de functionele belasting en belastbaarheid te voorkomen.

Onderwerpen van onze coaching zijn:

  • de functie-inhoud
  • de daarvoor benodigde competenties
  • de motivatie en commitment
  • de werk-privébalans

Wordt er gekozen voor een jobcoachtraject, dan gaan we samen met de medewerker en de werkgever of leidinggevende een analyse maken van de belasting en belastbaarheid. Hoe verhouden de competenties van de medewerker zich tot de functie? Wat is de fysieke en psychische belasting op korte en lange termijn? Dit onderzoeken we aan de hand van het functieprofiel. Als we die status helder hebben, kunnen we de risico’s benoemen en een coachingplan opstellen dat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid.

Het beoogde effect van onze inzet is:

  • het verhogen van de eigen regie op het werk
  • het vergroten van het zelfstandig functioneren en samenwerken
  • het herstel van de balans in draagkracht en draaglast

Stam ondersteunt werkgever en werknemer
Laten we proberen meer grip op het groeiende verzuim te krijgen door signalen in de risicosfeer vroeg op- en aan te pakken. Werkgever en werknemer hebben daarin beide een actieve rol die wij graag vraaggericht ondersteunen. Voor meer informatie of contact kunt mailen naar info@stambv.com.

Bernard Posthumus
Directeur Stam

< mei 2023 >

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief van Stam

Nieuwsbrief Stam

In onze nieuwsbrief delen we mooie verhalen uit de praktijk en schrijven we over onze dienstverlening en de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.