stam

Invoering Werkcentrum

Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

Op 29 april 2024 informeerde minister Van Gennip namens meerdere ministeries de Tweede Kamer over de op handen zijnde hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Centraal daarin staat het opzetten van regionale werkcentra in 2026. Deze arbeidsbureaus 2.0 gaan werken onder een herkenbare en eenduidige naam: het Werkcentrum.

Verbetering samenwerking van publieke en private organisaties
De komst van één toegangspoort voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers naar arbeidsmarktdienstverlening is, gelet op de grote uitdagingen waar de arbeidsmarkt voor staat, in mijn optiek juist en nodig. Ik word blij te lezen dat de minister in haar brief de focus primair legt bij het verbeteren van de sámenwerking tussen publieke en private organisaties, en níet bij hun eigen dienstverlening.

Van Gennip ziet daarmee kansen om de dienstverlening aan mensen te verbeteren, met acties op vier samenhangende maatregelen:

  1. Het invoeren van het Werkcentrum
  2. Het versterken van het van-werk-naar-werk-stelsel
  3. Het centraal stellen van de ondersteuningsbehoefte
  4. Het structureel borgen van een gezamenlijke publiek-private governance

Laten de maatregelen 1, 2 en 4 zich wel ontwikkelen en organiseren, maatregel 3 staat of valt met het geven van beleidsruimte én vertrouwen om aanvullend op de reguliere dienstverlening afwijkende keuzes te durven maken. Kort en goed: maatwerk voor mensen met een complexe ondersteuningsbehoefte!

“Stam wil goed vindbaar blijven voor het leveren van werk in goede banen aan mensen met een complexe ondersteuningsbehoefte.”

Meer samenhang landelijke en regionale initiatieven
We hebben sinds aanpassing van het sociale zekerheidstelsel in 2015 al heel veel instituties zien komen en gaan die moesten bijdragen aan eenvoud, vindbaarheid en toegankelijkheid, zonder dat het naam en faam kreeg. Gaat het nu dan wel lukken? Ik zet in op een ‘ja’, omdat de beoogde publiek-private governance gaat werken met een landelijke meerjarenagenda die gaat zorgen voor meer samenhang tussen landelijke en regionale initiatieven.

Met dat vertrouwen heb ik reeds de domeinnaam ‘hetwerkcentrum.com’ geregistreerd, zodat ook wij in de verbeterde samenwerking tussen publiek en privaat goed vindbaar blijven voor het leveren van werk in goede banen aan mensen met een complexe ondersteuningsbehoefte.

Bernard Posthumus
Directeur Stam

<mei 2024>

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief van Stam

Nieuwsbrief Stam

In onze nieuwsbrief delen we mooie verhalen uit de praktijk en schrijven we over onze dienstverlening en de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.