stam

Breed Offensief

Een aanval met een halfslachtige inval

In september 2018 lanceerde de toenmalige staatssecretaris Van Ark van Sociale zaken en Werkgelegenheid een pakket maatregelen dat de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking moet stimuleren. Het kreeg de verwachtingsvolle titel ‘Breed Offensief’.

In de kern gaat het om de aanval op de complexiteit van wet- en regelgeving; een vereenvoudiging van het regelwoud die maakt dat werkzoekenden en werkgevers elkaar sneller vinden en beter worden bediend. Bijna vijf jaar later is de al lang gewilde invoering van het wetsontwerp per 1 juli a.s. een feit.

Verkleining kloof
De -voor ons- meest in het oog springende verandering is de introductie van een expliciete aanvraagmogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning (jobcoaching) door de werkgever en de werknemer. Ze krijgen daarin een soort van trekkingsrecht met eigen regelruimte. Natuurlijk hebben we bij de mogelijke invulling ervan een zakelijk belang, maar bovenal juich ik de verkleining van de kloof tussen de jobcoachfaciliteiten van UWV en gemeenten toe.

Gemiste kans
Tot zo ver het goede nieuws. De uitwerking van een en ander vindt plaats aan de hand van een zgn. modelverordening waarin gemeenten nog steeds de keuze behouden om zelf kwaliteitseisen voor jobcoaching op te stellen. Ik vind dat halfslachtig én een gemiste kans op de vurig gewenste harmonisatie tussen de jobcoachfaciliteiten van UWV en die van gemeenten. Het blijft dus denkbaar dat een voortvarende inclusief ondernemende organisatie met deelnemers van UWV én gemeenten een mix van jobcoaches over de vloer krijgt, ieder met hun eigen aanpak, kwaliteit en intensiteit.

“Gun alle mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen een jobcoach.”

Misschien denk ik te simpel, maar vaak zit de kwaliteit van de oplossing in de eenvoud; gun alle mensen die, ongeacht de reden, niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen een jobcoach uit de rijksregeling ‘Persoonlijke Ondersteuning’. De kwaliteit is daarmee geborgd, de kosten worden beheersbaar en je verlaagt de drempel voor werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Zo kunnen we de krapte op de arbeidsmarkt te lijf gaan.

Bernard Posthumus
Directeur Stam

< juni 2023 >

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief van Stam

Nieuwsbrief Stam

In onze nieuwsbrief delen we mooie verhalen uit de praktijk en schrijven we over onze dienstverlening en de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.