stam

Teamwork Stam

Arbeidsdeskundige, jobcoach en re-integratieconsulent

Stam ondersteunt werkgever en werknemer bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Het team van Stam met arbeidsdeskundigen, jobcoaches en re-integratieconsulenten geeft arbeidsdeskundig advies, jobcoaching in het eerste spoor en re-integratie in het tweede spoor.

Marije en Ina

Marije Baas, re-integratieconsulent en arbeidsdeskundige i.o. bij Stam, heeft een prettige en waardevolle samenwerking met Ina Huisman, zelfstandig arbeidsdeskundige. Ina Huisman verwijst naar Stam wanneer zij van mening is dat Stam de juiste ondersteuning aan een werknemer kan bieden bij re-integratie tweede spoor. Soms ook in combinatie met jobcoaching in het eerste spoor, wanneer er nog mogelijkheden voor de werknemer zijn om terug te keren in een functie bij de eigen werkgever.

Arbeidsdeskundige Ina: “De werknemer krijgt altijd begeleiding op maat.”

Ina Huisman: “Ik verwijs naar Stam wanneer er gelet op de beperkingen in het sociaal en persoonlijk functioneren van de medewerker, specifieke ondersteuning wenselijk is. De werknemer krijgt altijd begeleiding op maat en het is in dat opzicht fijn samenwerken met de coaches van Stam. Het is mooi als een werknemer vanuit een gemeenschappelijke visie verder geholpen wordt.”

Ellen en Jolanda

Ellen Greving ondersteunt als re-integratieconsulent van Stam Jolanda in een re-integratietraject tweede spoor. Jolanda is uitgevallen in haar werk als voedingsassistent. Jolanda: “De ondersteuning die ik krijg vanuit Stam heeft als doel om samen te kijken naar wat er mogelijk is op het gebied van werk, rekening houdend met mijn gezondheid en beperkingen. Samen met de re-integratieconsulent onderzoek ik welke vacatures passend zijn en welke functies overeenkomen met mijn achtergrond en diploma’s. Ook hebben we een beroepentest gedaan om te kijken waar mijn kwaliteiten en interesses liggen om zo mijn horizon te verbreden.”

Jolanda: “Het traject is tot nu toe heel waardevol voor mij geweest, omdat ik met behulp van Stam nieuwe inzichten krijg.”

Jolanda start binnenkort als afdelingsassistent op een andere werklocatie met minder prikkels waardoor zij haar werk beter aan kan. Ook heeft zij de afgelopen periode werkervaring opgedaan als woonbegeleidster. Ellen heeft haar gedurende deze periode ondersteund en gemonitord hoe het gaat.

Jolanda: “Het traject is tot nu toe heel waardevol voor mij geweest, omdat ik met behulp van Stam nieuwe inzichten krijg. Je kijkt vanuit meerdere kanten en zo zie je meer mogelijkheden qua werk en interesses.”

Marije Baas (re-integratieconsulent en arbeidsdeskundige i.o.) en Ellen Greving (re-integratieconsulent)

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u op deze website onze brochures Arbeidsdeskundig onderzoek en Re-integratie tweede spoor downloaden.

< januari 2024 >

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief van Stam

Nieuwsbrief Stam

In onze nieuwsbrief delen we mooie verhalen uit de praktijk en schrijven we over onze dienstverlening en de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.