stam

Andrea

Een tweedespoortraject in de praktijk

Steeds vaker weten werkgevers de weg naar Stam te vinden voor de ondersteuning en begeleiding van hun langdurig zieke werknemers door het inkopen van een tweedespoortraject. Hierbij is het hoofddoel het vinden van een andere passende baan voor hun werknemer, waarbij rekening gehouden wordt met hun specifieke belastbaarheid.

In september 2022 kreeg Stam van het UMCG in Groningen de opdracht voor een tweedespoortraject voor Andrea. Als kinderverpleegkundige in het UMCG was zij langdurig uitgevallen en was terugkeer in de eigen functie niet meer mogelijk.

Brenda Talma, jobcoach bij Stam en gespecialiseerd in het uitvoeren van tweedespoortrajecten, bracht na de intake samen met Andrea en de loopbaanadviseur van Stam de passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt in kaart. Stam had reeds contact met Maarsingh & van Steijn in Leeuwarden. Toen deze aangaven dat er gestart zou worden met een innovatief project, namelijk De Vitaliteitsfabriek, was de match snel gemaakt.

De Vitaliteitsfabriek is een plek waar je werkt aan je persoonlijke veerkracht. Je zou het een breinfitnesscentrum kunnen noemen, want net zoals je je fysieke conditie en je spieren kunt trainen, kun je ook je hersenen trainen. Zij helpen je om datgene wat het leven je voor de voeten gooit, handiger, beter, betekenisvoller en succesvoller op te pakken.

Andrea: “Tijdens mijn ziekteproces heb ik geleerd hoe ontzettend belangrijk een gezonde leefstijl is en dat je door het optimaliseren van je leefstijl zelf invloed hebt op herstel. Deze kennis en ervaring kan ik nu meenemen in mijn werk bij De Vitaliteitsfabriek.”

Pionieren

Na het sollicitatiegesprek is Andrea gestart in een proefplaatsing om te kijken of er wederzijds inderdaad een match is en of de werkzaamheden aansluiten bij de kwaliteiten, talenten, maar ook de mate van haar belastbaarheid.

Aangezien De Vitaliteitsfabriek een nieuw innovatief project is, is het echt pionieren voor Andrea. Een vaste functieomschrijving was er niet, waardoor zij samen met haar nieuwe team aan de basis staat van de ontwikkeling en vormgeving van het project. Een groot gedeelte van de tijd is Andrea bezig met het geven van training aan groepen volgens de ABC-methode. De A staat voor activatie van lichaam en brein. De B voor breintraining en de C voor consolidatie en ontspanning. Dit zal Andrea in de toekomst steeds meer uit gaan bouwen.

De proefplaatsing is succesvol geweest en heeft erin geresulteerd dat Andrea met ingang van 24 maart 2023 een arbeidscontract aangeboden kreeg voor de functie van vitaliteitscoach/verpleegkundige.

Teamwork

Re-integratie tweede spoor is teamwork. In de visie van Stam is succes het resultaat van een nauwe samenwerking tussen werknemer, werkgever en het team van Stam (jobcoach, arbeidsdeskundige en loopbaanadviseur).

Heeft u een langdurig arbeidsongeschikte werknemer waarbij geen zicht (meer) is op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, dan moet u een adequaat tweedespoortraject starten om de hervattingskansen zoveel mogelijk te vergroten. Doet u dat niet, dan kan het UWV u aan het einde van het tweede ziektejaar een loonsanctie opleggen.

Bij een re-integratie in het tweede spoor wordt de arbeidsongeschikte werknemer actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een geschikte functie in een andere organisatie. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Wordt uw arbeidsongeschikte werknemer belemmerd door meer of andere factoren dan ziekte en/of handicap, dan komt de specifieke expertise van Stam goed van pas. Klik hier voor meer informatie.

< april 2023 >

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief van Stam

Nieuwsbrief Stam

In onze nieuwsbrief delen we mooie verhalen uit de praktijk en schrijven we over onze dienstverlening en de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.