stam

Jobcoaching onder de loep

Begin oktober publiceerde UWV haar rapport Jobcoaching onder de loep waarin de uitkomsten van het onderzoek naar de verbetermogelijkheden van externe jobcoaching zijn opgenomen.

Cliënten, werkgevers, jobcoaches (waaronder die van Stam), arbeidsdeskundigen, professionals van gemeenten, het ministerie van SZW en UWV namen aan het onderzoek deel en waren het erover eens dat jobcoaching een waardevol instrument is om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen op het werk, maar constateerden helaas ook allerlei knelpunten.

Zo is UWV verplicht is om jobcoaching uit te laten voeren door een externe (mits door UWV erkende) partij. Dit geldt niet voor gemeenten, zij kunnen in principe iedereen als jobcoach inzetten, vanuit de eigen of een externe organisatie.

Dit leidt in praktische zin tot best grote verschillen die in het belang van de coachee ongewenst zijn. Onderzocht is of harmonisatie mogelijk is. Het hanteren van dezelfde certificering voor jobcoaches en jobcoachorganisaties werd door de deelnemende partijen het meest genoemd, gevolgd door het gebruiken van dezelfde methode om de begeleidingsomvang vast te stellen, dezelfde insluitings- en uitsluitingsgronden hanteren voor het in aanmerking komen voor jobcoaching, en dezelfde middelen/budgetten.

Succesvolle arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking kan niet zonder kwalitatief goede jobcoaching; geen willekeur, maar één standaard!

De deelnemers konden hun enthousiasme, de slagingskans en de verwachte impact op- en van een mogelijke harmonisatie scoren op een schaal van 1 tot 4. Allen scoorden boven een 3. Laat dat een duidelijk signaal naar een toekomstig kabinet zijn. Succesvolle arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking kan niet zonder kwalitatief goede jobcoaching; geen willekeur, maar één standaard!

Bernard Posthumus
Directeur Stam

< oktober 2023 >

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief van Stam

Nieuwsbrief Stam

In onze nieuwsbrief delen we mooie verhalen uit de praktijk en schrijven we over onze dienstverlening en de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.