stam

Autismeweek 2020, een terugblik

Ook in 2020 hebben we aandacht besteed aan de autismeweek met als thema ‘Prikkels’. Actuele artikelen over autisme in coronatijd zijn gedeeld via onze sociale media en opnieuw boden we regionaal weer onze gewijzigde autismespreekuren aan. Door de Corona maatregelen gebeurde dit natuurlijk via een videoverbinding. Boeiende gesprekken hebben plaats gevonden. Vaak werd er casuïstiek besproken, werden handvatten en inzichten in autistisch denken gegeven en werd er nadien ter zake doende informatie gedeeld. Wij vroegen Autismecoach Linda Bosma naar een pakkend voorbeeld, en zij kwam met het volgende:

“Autisme week thema prikkels.
De Corona-crisis zorgt voor veel onduidelijkheden. Duidelijkheid is juist datgeen wat mensen met autisme nodig zijn. Het overzien is ook erg moeilijk.
Hoelang duurt het? Krijg ik het? Hoe krijg ik het? Kan dit door naar mijn werk te fietsen? Hoe houdt mijn werkgever zich aan afspraken?
Allemaal vragen die gesteld worden. Op enkele kun je geen duidelijkheid geven. En al deze onduidelijkheden laat het emmertje van prikkels vol lopen.
Vele functies zijn anders ingericht, privé zijn ook veel veranderingen, dit zorgt voor nog meer druppels in de emmer. Het overzicht, de duidelijkheid, alles is weg.
Elk persoon met autisme is verschillend en er moet per individu gekeken worden wat diegene nodig heeft. In het spreekuur zijn enkele gevallen besproken.
Het ging om een werknemer die prachtige groei vertoonde in zijn functioneren. Door de corona crisis en nog een aantal bijkomende onduidelijkheden privé is zijn emmer bom vol.
Wat is deze man nodig? Maar ook denkend aan werkgever, wat is hij nodig?
Voorkom uit- en terugval. Is degene vakantiedagen nodig of is het juist goed in de structuur die werk biedt aan te houden. Kunnen prikkels weggenomen worden?
Deze persoon (casus) die we bespraken gaf aan over na te denken om te stoppen met werken. Dit lijkt vluchtgedrag en aangeleerd uit het verleden. Help de persoon door overzicht terug te geven. Raadzaam is om de situatie samen met de persoon uit te schrijven / tekenen (dit kan prima midden beeldbellen, whatsapp of mail). Wat speelt er, wat is onduidelijk, waar denkt hij veel aan, et cetera. Schrijf dit puntsgewijs op. Probeer per punt te kijken wat jullie weg kunnen nemen van aan te passen en wat nodig is. Neem werkgever hier indien mogelijk in mee.
Door enorme drukte op het zijn werk was het niet mogelijk om met werkgever in gesprek te gaan en op korte termijn aanpassingen te gaan doen. Bij deze persoon is het dan ook raadzaam geweest de rest van de week vrij te nemen, waarin kon de persoon bepaalde privézaken op een rijtje krijgen en mee aan de slag gaan, maar gaf ook de ruimte om met jobcoach te zoeken welke aanpassingen er gedaan kunnen worden uitgevoerd op het werk om de druk af te halen en om dit goed met de werkgever te kunnen overleggen.
Zorg dat de persoon weer in basisrust komt. Wanneer uitdaging en mogelijkheden op dat moment niet in balans zijn (er is geen flow meer) haal dan uitdagingen weg door iemand bijvoorbeeld alleen de basistaken te geven. ”