stam

Coalitieakkoord

Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

En zo waar ligt er voor het einde van het jaar nog een regeerakkoord op tafel met de welluidende titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. Deze keer geen dichtgetimmerd verhaal, maar een akkoord op hoofdlijnen.

Natuurlijk gaat mijn primaire aandacht uit naar pagina 23 dat handelt over de arbeidsmarkt en inkomen. Dat leert me dat er jaarlijks 500 miljoen wordt uitgetrokken voor de hervorming van de arbeidsmarkt, re-integratie en aanpak van armoede en schulden. Dat is serieus geld, maar passend voor een welvarend land als Nederland.

Toegespitst op ons aandeel in de hervorming van de arbeidsmarkt lees ik: “Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt, zijn er nog te veel mensen die er niet tussen komen en onnodig langs de kant staan. De komende jaren willen we daarom, samen met sociale partners, gemeenten en het UWV, meer mensen naar werk begeleiden. Verder gaan we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden en breiden we het aantal beschutte werkplekken uit.” Mmm.., een goed voornemen, maar in de kern weinig nieuws.

Nee, die moet wat mij betreft komen uit het versterken van de democratische rechtsorde. Dit coalitieakkoord betitelt de democratische rechtsorde als het fundament van onze samenleving en erkent dat die barsten heeft opgelopen. Verbeteringen moeten o.a. komen uit een betrouwbare overheid met oog voor de menselijke maat. Een mooi voorbeeld daarvan leest u in het artikel ‘Het Noorden werkt door’, waarin een bezorgde vader steun zoekt voor het dreigende baanverlies van zijn zoon. Als dat exemplarisch wordt voor “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, dan heb ik er zin in. Hijs de dames en heren snel in het pak, een bordesfoto en los; er is werk aan de winkel!

Maar eerst nog de feestdagen waarin ‘omzien naar elkaar’ opnieuw begrensd is. Desalniettemin wens ik u genoeglijke kerstdagen en fijne jaarwisseling toe.

Bernard Posthumus
Directeur

< december 2021 >