stam

Verzuimpreventie door jobcoaching

Jobcoaching voorkomt (langdurige) uitval en bespoedigt terugkeer

Arbeidsdeskundige bij Stam, Martine Visser is duidelijk in haar verhaal: Jobcoaching blijkt vaak een gouden greep te zijn en een zeer effectief instrument bij re-integratie na ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook over de preventieve effecten van jobcoaching is Martine erg te spreken.

Martine wordt door opdrachtgevers of werkgevers gevraagd om haar arbeidsdeskundig advies in situaties van (dreigende) uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Haar functie is een hele praktische. Door het in kaart brengen van de belasting van een functie en deze af te zetten tegen de belastbaarheid van een werknemer, wordt bekeken of er sprake is van een disbalans in het functioneren. Wanneer dit het geval is, wordt onderzocht of deze discrepantie ondervangen kan worden en hoe een werknemer de re-integratie kan invullen. Wanneer terugkeer in de eigen functie niet haalbaar is, dan zal samen met de werknemer gekeken worden waar de mogelijkheden van passend werk liggen.

Persoonlijke en sociale aspecten in een functie duiden. Dit is maatwerk en de specialiteit van Martine en haar collega’s van Stam. Veel mensen die door jobcoaches van Stam worden begeleid naar betekenisvol, betaald werk, hebben een beperking in het persoonlijk en/of sociaal functioneren. Deze facetten zijn doorgaans moeilijker te meten dan de fysieke en de begeleiding is intensiever. Stam heeft zich in tientallen jaren gespecialiseerd in deze doelgroep en de arbeidsdeskundige heeft goed zicht op persoonlijke en sociale beperkingen die zich kunnen voordoen. Werkgevers weten Stam goed te vinden voor deze specialistische trajecten. Maar de deskundigheid van Stam ligt breder, werkgevers met andersoortige re-integratietrajecten zijn ook zeker welkom bij Stam!

Als een werkgever beperkingen signaleert bij zijn werknemer kan dit dit effect hebben op het resultaat en de arbeidsrelatie. De ervaring van Martine is dat preventieve en vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundig advies effectief werkt op de re-integratie van een werknemer. Stam kan helpen en meedenken in oplossingen en levert maatwerk voor iedere unieke situatie. Een van de dingen waar Martine blij van wordt, is als ze ziet dat werkgevers jobcoaching inzetten in het eerste spoor en het zijn vruchten afwerpt.

Helaas komt Martine toch vaak tegen dat er te laat actie wordt ondernomen. Als het aan haar ligt, wordt er vaker en sneller ingezet op preventie. Er valt zoveel meer te redden in de situatie als er op tijd goed zicht is op de belastbaarheid van de werknemer in combinatie met de belasting van de functie. Inzet van jobcoaching is een voorbeeld hoe daarna een arbeidsrelatie behouden kan worden. Er wordt dan gewerkt aan de belastbaarheid, arbeidsinhoud én arbeidsrelatie door goede continue afstemming, bijsturing en begeleiding.

In het advies aan de werkgever beschrijft en onderbouwt Martine de situatie, knelpunten en oplossingen voor re-integratie. Als er uiteindelijk een goed advies voor de werkgever ligt, een werknemer kan terugkeren in een passende functie en het contact met alle partijen goed verliep, dan kijkt Martine terug op een succesvol traject.

Re-integratie bij Stam is teamwork; Jobcoaches zorgen voor de persoonlijke ondersteuning en begeleiding bij het vinden van een passende functie, jobhunters benaderen hiervoor actief werkgevers en de loopbaancoaches dragen hun deel bij door het arbeidsmarktperspectief in beeld te brengen.

< november 2020 >