stam

Spanning op de arbeidsmarkt nog nooit zo hoog

Het CBS meet periodiek de spanning op de arbeidsmarkt. Op 17 augustus kwamen ze met de volgende constatering naar buiten: “Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning is vooral toe te schrijven aan een recordgroei van het aantal openstaande vacatures (met 82 duizend). Het aantal werklozen nam ook af, en wel met 27 duizend, maar bereikte niet het laagste niveau van voor de crisis. Het aantal banen nam met 133 duizend toe. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.”

Wat daarbij opvalt is, dat het probleem zich niet langer concentreert in de al reeds lang genoemde sectoren als techniek, zorg en onderwijs. Nee, inmiddels zien we dat het tekort aan personeel om heel diverse redenen universeel aan het worden is, met alle gevolgen van dien. Van groot tot klein: stagnatie van economische groei, sterk oplopende werkdruk en restaurants die hun personeelsroosters niet meer sluitend krijgen en kiezen voor gedeeltelijke sluiting.

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt, sprak eerder al over het ontwrichtende effect van een krappe arbeidsmarkt op de samenleving. Nu stelt hij: “Iedereen gaat het voelen. Of je nu een patiënt in het ziekenhuis bent of een kind op school hebt. We zullen overal aanlopen tegen een ‘nee’ of ‘u moet geduld hebben’. Krapte is ook een crisis.” Een oplossing ziet Wilthagen in een investering in de relatief grote arbeidsreserve die Nederland heeft. Uit CBS-cijfers blijkt dat er nog steeds een onbenut arbeidspotentieel van 1 miljoen is. Mensen die wel willen, maar om diverse redenen uit beeld blijven of niet door de kritische selectie komen.

“Met opleiding, training en goede begeleiding zijn kwalitatief hoogwaardige en duurzame matches te maken in tal van functies.”

We kunnen het ons niet langer permitteren aan deze groep voorbij te gaan, de knop moet om. Natuurlijk weet ook ik dat het probleem te complex is om het hiermee af te doen, maar de ervaring heeft ons geleerd dat er voor deze groep met opleiding, training en goede begeleiding kwalitatief hoogwaardige en duurzame matches zijn te maken in tal van functies. Laten we de oplossing niet te snel in arbeidsmigratie zoeken als we hem zelf in huis hebben!

Bernard Posthumus
Directeur Stam

< augustus 2021 >