stam

Ontwikkeladvies STAP

Hoe maakt u uit het grote scholingsaanbod de juiste keuze?

Werk verandert snel. Voor werkbehoud of voor het vinden van een nieuwe baan worden om- en bijscholing daarom steeds belangrijker. Zeker voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het Rijk stimuleert om- en bijscholing met het beschikbaar stellen van zgn. STAP-budgetten (STimulering Arbeidsmarkt Positie) voor werkenden en werkzoekenden. Met deze financiële middelen kunnen opleidingen, trainingen en cursussen worden gevolgd.

Ontwikkeladvies 
Maar wat is daarin slim, hoe maakt u uit de vele mogelijkheden en het grote aanbod de juiste keuzes? Heeft u daarbij hulp nodig, dan helpt Stam u graag met het Ontwikkeladvies STAP. Voorwaarde is wel dat u een opleiding van maximaal mbo-2-niveau heeft afgerond.

De gekwalificeerde loopbaanadviseurs van Stam geven u met een persoonlijk ontwikkelplan inzicht in het toekomstperspectief van uw huidige werk, uw competenties en kansen op de arbeidsmarkt. U krijgt hulp bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, en tips voor het zoeken en solliciteren naar ander werk. Het aanvragen van de subsidie voor het ontwikkeladvies en de administratieve afhandeling worden volledig verzorgd door Stam.

Stam verzorgt dit gratis ontwikkeladvies t.w.v. zevenhonderd euro

Test en arbeidsmarktscan
Om uw interesses en competenties in kaart te brengen wordt de LINC-test of de FIV (Foto Interesse Vragenlijst) gebruikt. Vervolgens worden de uitkomsten hiervan meegenomen in de arbeidsmarktscan. De testen maakt u in principe zelfstandig. De voorbereiding en de toelichting op de uitkomsten vinden plaats in een viertal contactmomenten met de loopbaanadviseur.

Scholingstrajecten
Met de uitkomst van het ontwikkeladvies kunt u gerichte en onderbouwde keuzes maken uit het scholings-, trainings- of cursusaanbod die passen bij uw ambities. Voor de financiering van die keuzes kunt u als werkende of werkzoekende één keer per jaar het STAP-budget van € 1.000,- aanvragen via stapuwv.nl. Elke twee maanden start een aanvraagperiode. Is het geld van een periode op als u een aanvraag wilt doen? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode.

Aanmelden of vragen?
Wilt u zich aanmelden voor het gratis ontwikkeladvies of heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar info@stambv.com of bel met ons kantoor in Heerenveen: 0513 657140.

U kunt hieronder de flyer Ontwikkeladvies STAP downloaden.

< april 2022 >