stam

Onderzoek Trimbos houdt ons scherp

De toegevoegde waarde van de jobcoach

Vier jobcoaches van Stam werkten mee aan het onderzoek dat Trimbos deed naar de vraag of jobcoaching helpt bij jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit een duidelijke visie op jobcoaching én met aansprekende voorbeelden hebben we duidelijk gemaakt dat jobcoaching bij ons verder gaat dan het ondersteunen van de deelnemer.

Natuurlijk informeren, adviseren en begeleiden we de werkgever en de direct betrokken collega’s, maar ook slaan we een brug tussen zorg en arbeidsbegeleiding. Immers de continuïteit en stabiliteit in het werk kent ook een wisselwerking met gebeurtenissen buiten het werk. Problemen thuis, een stressvolle ervaring in de leefomgeving of veranderingen in het zorggebruik kunnen leiden tot tijdelijke terugval in het werk. De toegevoegde waarde van een externe jobcoach is dan ontegenzeglijk, zo blijkt ook uit een tweetal quotes in het rapport:

“Het is belangrijk voor mij dat de jobcoach er is. Het helpt mij dat er buiten mijn werk om iemand is om met mij mee te denken. Dit wetende maakt al dat ik grenzen durf te verleggen of uitdagingen aan durf te gaan op het werk.”

“Bij de jobcoach kan ik mijn verhaal kwijt over mijn problemen op het werk en hoe hiermee om te gaan. Maar ook dat ik niet bang hoef te zijn dat ik mijn werk verlies als ik vertel over mijn psychische kwetsbaarheid.”

De uitkomsten van het Trimbos-onderzoek “Duurzame banen voor jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden: inzicht in effectieve jobcoaching” zijn positief. Werknemers zijn (heel) tevreden over (de toegevoegde waarde) hun jobcoach; zijn of haar inzet en maatwerk houdt hen ondanks (flinke) problematiek op diverse levensgebieden aan het werk. Het onderzoek duidt verder het belang van: langdurende ondersteuning door een jobcoach; zijn of haar aanpassend vermogen met betrekking tot veranderende omstandigheden en begeleidingsbehoefte; de blijvende match tussen het werk en het werkvermogen en de duurzame inzetbaarheid in brede zin.

Er is en er wordt veel onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van een jobcoach en dat is goed. Wij werken daar graag aan mee, het houdt óns als jobcoachorganisatie scherp en het bevestigt de complexiteit en breedte van de functie. Stam werkt daarom met Noloc-gecertificeerde én geregistreerde jobcoaches; het daaraan ten grondslag liggende beroepsprofiel is kwalitatief hoogwaardig, dynamisch en voorziet in de behoefte aan werk in goede banen.

Bernard Posthumus
Directeur Stam

< november 2020 >