stam

Hete zomer

‘De mussen vallen van het dak’

Hete zomers zijn van alle tijden. Voor zover gemeten vinden we die van 1947 als oudste terug in de top tien van warmste zomers ooit in Nederland.

Daarvoor kende de waarneming hele andere kwalificaties als: “Het was een brandendheete vrijdagachtermiddag in zekere Hollandsche stad: zoo heet en zoo brandend, dat de mosschen op het dak gaapten, ’t welk, op gezag der Hollandsche manier van spreken, de grootste hitte is, die men zich voor kan stellen.” (Nicolaas Beets – 1839) Later verworden tot ‘de mussen vallen dood van het dak’.

Nederland heeft het heet, niet alleen in meteorologisch opzicht. De opeenstapeling van crises doet de gemoedstemperatuur óók stijgen. Er zijn serieuze zorgen op meerdere terreinen, zonder een wenkend perspectief op korte termijn. Het is zaak het hoofd koel te houden, maar hoe?

Wat helpt is je te focussen op de problemen waar je groot of klein zélf een oplossing voor hebt. Voor ons zit die in de krappe arbeidsmarkt. Zo zijn we er allereerst in geslaagd om langs andere paden weer vijf nieuwe jobcoaches aan te trekken, met nog eens drie in procedure. Daarmee kunnen we onze opdrachtgevers de snelheid en kwaliteit blijven bieden die ze van ons gewend zijn om onbenut arbeidspotentieel naar functies te bemiddelen die in oplossende zin bijdragen aan de bezettingsproblemen die vrijwel elke organisatie momenteel kent.

Het besef echter, dat de perfecte match tussen vraag en aanbod nooit vanzelfsprekend is, maakt dat we onze werkgeversbenadering in de tweede helft van dit jaar op aanpak en resultaat laten onderzoeken door een vierdejaars hbo-student. Wat is er actueel nodig om nog meer werkgevers kennis te laten maken met de toegevoegde waarde van inclusief ondernemerschap? Welke drempels komen we daarbij tegen, en hoe die te slechten? We gaan het ophalen en een plek geven in onze aanpak.

Gaat daarmee het dak eraf? Nee, natuurlijk niet. Maar we pakken wel onze invloed waar die zit, en dat is altijd beter dan jezelf te verliezen in een soort van crisismoeheid.

Bernard Posthumus
Directeur

< augustus 2022 >