stam

De loopbaanprofessional van Stam

Amarins is loopbaanprofessional bij Stam en haar beroepsgroep (verenigd in Noloc) staat momenteel vol in de schijnwerpers waar het gaat om een leven lang leren en ontwikkelen. Zij adviseren werkgevers over het investeren in mensen en brengen voor werknemers arbeidsmarktmogelijkheden in kaart. In het verlengde daarvan wordt het gratis ontwikkeladvies vanuit NL leert door door Noloc-gecertificeerde loopbaanprofessionals uitgevoerd.

Amarins 3

Sinds 2003 werkt Amarins bij Stam en in haar studie Personeel en Arbeid koos ze al voor de richting loopbaanadvisering. Ze maakte de ontwikkeling van Stam mee van de beginperiode van het bedrijf naar het brede aanbod aan werknemers en werkgevers vandaag de dag. Stam dankt haar naam aan de afkorting Steunpunt Toeleiding Arbeidsmarktbemiddeling Moeilijklerenden. De oorspronkelijke missie voor deze doelgroep breidde zich in de tijd uit naar het begeleiden naar duurzame betaalde arbeid van mensen met een psychische beperking, een gedragsbeperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme.

Naarmate Amarins meer ervaring binnen het bedrijf krijgt, zoekt ze ook nieuwe uitdagingen. Samen met collega’s maakt ze deel uit van de werkgroep loopbaanadvies. Loopbaanadvies gaat om zaken als: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, waar liggen mijn kansen op de arbeidsmarkt en hoe kan ik deze kansen eventueel vergroten. De werkgroep is ervan overtuigd dat loopbaanadvies voor de doelgroep van Stam een belangrijk instrument kan zijn. Als loopbaanadvies wordt toegevoegd aan het dienstenaanbod van Stam, is de kans op een duurzame arbeidsrelatie namelijk nog groter.

“..een periodieke loopbaancheck is belangrijk..”

Amarins mag zich een gecertificeerd Noloc-loopbaanprofessional noemen en werkgevers en collega’s maken alweer jaren gebruik van haar expertise op het gebied van loopbaanvragen en-coaching. Amarins vertelt het volgende over haar werk: “De match tussen een werkgever en een werknemer blijft in de ideale situatie altijd goed. Maar organisaties en omstandigheden veranderen. Er zijn daarom situaties denkbaar dat een werknemer niet (meer) goed functioneert, er een energielek ontstaat en er minder plezier in het werk is. Om een dergelijke situatie voor te zijn, is het verstandig om een periodieke loopbaancheck uit te voeren. Met goede testinstrumenten van het LDC en Testlokaal wordt deze loopbaan-APK uitgevoerd en kan er preventief worden bijgestuurd waar nodig. Loopbaanadvies kan ook goed ingezet worden op het moment dat iemand (nog) geen baan heeft en zich afvraagt welk soort werk goed bij zijn of haar interesses en competenties past en waar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt liggen.”

Amarins werkt veel samen met haar collega-jobcoaches en de arbeidsdeskundige van Stam. Vaak is loopbaanadvies net dat stukje wat het plaatje compleet maakt en deelnemers daarmee de beste begeleiding in- of naar betaalde arbeid krijgen. Het zijn ook steeds vaker mensen in mbo- en hbo-functies, die te maken hebben (gehad) met burn-out of autisme, die baat hebben bij loopbaanadvies van Stam.

Stam geeft per 1 december 2020 weer gratis ontwikkeladvies vanuit NL leert door. Ook u of uw medewerker kan hier gebruik van maken. Voor meer informatie en aanmelding kunt u nu al contact met ons opnemen via info@stambv.com.

< oktober 2020 >