stam

De banenmotor van Stam

Match mens en arbeid

Stam scoort hoog in de match van mens en arbeid. De beschikbaarheid van passende banen is daarin cruciaal. Een actueel kijkje achter de schermen van het vacatureteam.

Marry Prijs en Barbara Mesman vormen het vacatureteam van Stam. Zij zijn het schakelpunt tussen vraag en aanbod. Acquireerden zij voorheen nog actief op beschikbare werk(ervarings)plekken, met de huidige naamsbekendheid van Stam én de krappe arbeidsmarkt is dat niet meer nodig. Werkgevers kloppen zelf aan met hun vraag naar kandidaten, of de jobcoaches van Stam nemen de vacatures mee uit hun netwerk en leveren die aan het vacatureteam als er geen match is met deelnemers uit de eigen caseload.

Marry en Barbara registreren deze baankansen en brengen die intern onder de aandacht van alle jobcoaches. Voorziet de baan niet in een match met re-integratiekandidaten die Stam actueel in portefeuille heeft, dan brengen ze de vacature extern in procedure. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: de eigen website aangevuld met sociale mediakanalen, of de lokale matchpoints van UWV en gemeenten. Op de website van Stam zijn al onze vacatures terug te vinden met een filtermogelijkheid op regio, en voltijd of deeltijd.

Dagelijks wordt een selectie ervan extra onder de aandacht gebracht via LinkedIn, Facebook en Twitter. Belangstellenden kunnen per omgaande hun belangstelling kenbaar maken als ze ingeschreven staan in het doelgroepregister. Voldoet de kandidaat aan de gestelde eisen, dan draagt het vacatureteam hem of haar voor bemiddeling voor bij de ter plaatse actieve jobcoach van Stam.

Parallel aan de eigen communicatiekanalen worden de vacatures ingebracht bij de regionale matchpoints van Leeuwarden, Groningen, Emmen en Zwolle. De ingebrachte vacatures worden met vertegenwoordigers van UWV, gemeenten en andere re-integratiebureaus besproken, met als inzet geen kans voor de doelgroep onbenut te laten en werkgevers maximaal te bedienen. Stam haar aandeel daarin is substantieel.

Op dit moment hebben we 81 vacatures openstaan. Jaarlijks realiseert Stam tien procent van haar succesvolle matches met externe kandidaten.

Benieuwd naar onze banen voor de doelgroep? Klik hier.

< januari 2022 >