stam

Bijscholing jobcoaches

Basistraining NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

Stam heeft zich gespecialiseerd in autisme, lichtverstandelijke beperkingen, psychische beperking en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Voor mensen uit deze doelgroepen leidt Stam werk in goede banen. Mensen met NAH vormen een groeiende groep binnen het deelnemersbestand. Om deze reden is het van belang dat jobcoaches van Stam op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en kennis op dit vlak.

Een nieuwe groep van zestien jobcoaches volgde de basistraining NAH en rondde deze eind september af. Deze training van vijf dagen door NAH Zorg bestaat uit een combinatie van theorie, casuïstiek vanuit de praktijk en het uitvoeren van opdrachten. Het doel is jezelf kunnen verplaatsen in een persoon met NAH. Dit alles draagt bij aan het optimaliseren van de ondersteuning aan deze doelgroep.

Breuk in levenslijn

Niet-aangeboren hersenletsel betreft iedere vorm van hersenbeschadiging die gedurende het leven ontstaat. Deze beschadiging kan worden veroorzaakt door een ongeval, een beroerte, een hersenontsteking, een hersentumor, zuurstoftekort, ziektes als Parkinson, MS, Alzheimer of ziektes van de kleine hersenen. Na hersenbeschadiging van enige omvang wordt niemand meer de persoon die hij of zij was. Bij NAH wordt daarom gesproken over een breuk in de levenslijn. Er is een leven voor en na het ontstaan van hersenletsel (van Dam, H. & Meijer, F., 2020). De theorie en handvatten die de jobcoaches vanuit de training hebben meegekregen zijn waardevol, en zeker toepasbaar in het werk.

Een deelnemer, die gecoacht wordt door een jobcoach van Stam, heeft op vrij jonge leeftijd een herseninfarct gehad. Ook zij ervaart een breuk in de levenslijn, dus de periode voor en na NAH. Zij wil graag op dezelfde manier functioneren als dat zij gewend was in de periode voor NAH. De menselijke geest is geneigd om tot het plafond te willen presteren. Hierdoor echter stelt iemand met NAH (te) hoge eisen aan zichzelf.

Kracht van het onderpresteren

Wat interessant is, is om oog te hebben voor de kracht van het onderpresteren. Wie zich bindt aan grenzen, die vanuit het hersenletsel onontkoombaar zijn, presteert uiteindelijk beter. Het is onderzocht dat mensen hierdoor veel beter in hun vel zitten, doordat zij zich niet onderwerpen aan grote uitdagingen. Jobcoaches kunnen helpen bij deze bewustwording door het bespreekbaar maken van klachten en symptomen die het gevolg zijn van NAH. Iemand met een burn-out heeft soms niet in de gaten dat deze verschijnselen een rechtstreeks gevolg kunnen zijn van een auto-ongeluk uit het verleden waarbij sprake was van een hersenbeschadiging.

Stress

De hersenen zijn na niet-aangeboren hersenletsel binnen de kortste keren overbezet en daarmee vrijwel constant aan de rand van overspannenheid. NAH verandert namelijk de stressregulatie. In de praktijk wordt gezien dat bij mensen met NAH de stress-emmer vaak al voller is (dit hebben mensen soms zelf niet door). Mensen hebben eerder én heftiger last van stress. Systemen in de hersenen die zwakker zijn, worden door stress versterkt: “Waar het wak in het ijs zit, zak je als eerste door”. Voor de jobcoach is het van belang om samen te onderzoeken met de deelnemer op welke wijze stressoren verminderd kunnen worden. Dit kost tijd en energie, maar van groot belang binnen het proces.

Een lepel in de soep

In het boek “Een lepel in de soep” staat veel informatie over dit onderwerp. De jobcoaches hebben hier veel aan gehad en kunnen dit aanbevelen als u meer wilt weten over dit onderwerp.

 

< oktober 2022 >