stam

30 jaar Stam en supported employment

What About Tomorrow

De sterk oplopende coronabesmettingen vragen opnieuw om beperkende maatregelen en het is nog maar november. Dan is het goed om vergezichten te hebben, waaraan je je kan laven. De Europese Conferentie over supported employment op 11 t/m 13 mei 2022 in Oslo is er zo eentje. Niet dat het al een uitgemaakte zaak is dat ik er fysiek bij aanwezig zal zijn, maar enkel de wetenschap dat er drie dagen aaneengesloten gesproken gaat worden over de meerwaarde van begeleid werken, stemt me uitermate blij.

Het hoofdthema van de conferentie – What About Tomorrow – heeft tot doel nieuwe strategieën te promoten voor de ontwikkeling van duurzame werkgelegenheid en arbeidsinclusie voor mensen met een handicap en/of in achterstandssituaties. Een doel dat 30 jaar geleden mee de aanleiding was om Steunpunt Toeleiding Arbeidsmarkt Moeilijklerenden (STAM) op te richten.

Stam en supported employment, een goed huwelijk!

In die 30 jaar is er veel veranderd. Met ‘zoek de zeven verschillen’ ben je er niet. Stam ontwikkelde zich van pionier tot een professionele organisatie. Wat onveranderd bleef, is waarom we het doen; de wil om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen en te coachen naar duurzame, betekenisvolle en betaalde banen. Dat doen we met een team van eigenwijze, creatieve, maar bovenal zeer gedreven professionals én de uitgangspunten en methodiek van supported employment.

“Het is een methodiek voor iedereen die een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt.”

Het voert te ver om hier een college supported employment te geven, maar kortweg werkt het in logische stappen van intake, assessment, jobfinding, jobanalyse en -(re)design toe naar een match, introductie en (degressieve) ondersteuning op de werkvloer, en zo nodig daarbuiten. Dat alles vanuit de idee ‘first place, than train’. Deze van oorsprong Amerikaanse methodiek was bedoeld voor mensen met een verstandelijke handicap, maar wordt nu in Europees verband breed ingezet voor mensen met een chronische ziekte, een lichamelijke of psychische handicap, of mensen met sociale problematiek. Het is kortom een methodiek voor iedereen die een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt.

Er is de afgelopen jaren in Nederland veel geld, tijd en energie gestoken in onderzoek naar effectiviteitsverbeteringen in de arbeidsre-integratie, en dat is goed. Er is immers nog een wereld te winnen in de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dat kan niet zonder innovatie. Maar laten we de bewezen waarde van supported employment daarin wel een plaats blijven geven, immers ‘je moet niet het kind met het badwater weggooien’. Voor ons is dat in ieder geval een uitgemaakte zaak. Na 30 jaar kunnen we nog steeds spreken van een goed huwelijk tussen Stam en supported employment. En dat is mooi, want we zijn nog lang niet klaar!

Bernard Posthumus
Directeur

< november 2021 >