Logo Stam bv Logo Stam bv

Trajecten UWV

Welke trajecten voeren wij uit voor UWV?

Stam heeft een raamovereenkomst met het UWV voor hun Inkoopkader 2016-2020. In die hoedanigheid voeren wij zgn. “Werkfit trajecten” en “Naar werk trajecten” voor hen uit.

 ‘Werkfit’ en ‘Naar Werk’.
Voor beide trajecten betreffen dit klanten (deelnemers) met een AG of een ZW uitkering.
Klanten met een AG uitkering: Zijn bekend met een structurele functionele beperking. Het kan gaan om een WGA-, WIA, WAO-, Wajong- of WAZ uitkering.
Klanten met een ZW uitkering: Het gaat hierbij om personen voor wie UWV een Arbo-rol vervult. Het gaat dan om flexwerkers, klanten wier tijdelijke dienstbetrekking gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid geëindigd is en/of ontslagwerklozen, die gedurende hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.

‘Werkfit’
Een drietal hoofdactiviteiten valt onder deze dienst:
Versterken van de werknemersvaardigheden;
Verbeteren persoonlijke effectiviteit;
Arbeidsmarktpositie in beeld brengen.
Met als doel dat de klant na het traject bemiddelt kan worden naar werk. De klant beschikt over vaardigheden om als goed werknemer te kunnen functioneren en het werk – eventueel vooraf gegaan door een scholing- te kunnen hervatten. Hij is fysiek en psychisch weerbaar en heeft geleerd om met zijn belemmeringen om te gaan zodat zijn focus gericht is op het hervatten van werk. Hij heeft een realistische kijk op zijn capaciteiten en kwaliteiten en op de mogelijkheid om in de door hem gewenste beroepsrichting in een dienstbetrekking of als zelfstandig ondernemer aan het werk te gaan.

‘Naar Werk’
Hieronder vallen re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een klant het werk te laten hervatten. Denk aan sollicitatievaardigheden, opstellen van een zoekprofiel, schrijven van brieven, opstellen van een CV, benaderen van werkgevers en het verbeteren van verbale en non-verbale presentatievaardigheden. Maar ook om via jobcarving en jobassembling een specifieke functie/werkplek te creëren. Rekening houdend met de specifieke beperkingen en/of wisselend belastbaarheidspatroon.
  

Stam is actief in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland en heeft vestigingen in Groningen, Heerenveen, Hoogeveen en Zwolle.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt.
 

©2019 Stam BV, alle rechten voorbehouden.
Logo Jobcoaches Logo Blik op Werk Logo  NOLOC