stam

NL leert door, gratis ontwikkeladvies

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo. Voor de toekomst van uw bedrijf is het belangrijk dat werknemers bij de tijd blijven qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijven ze wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar bij u in het bedrijf of in een baan ergens anders.

Stam verzorgt gratis ontwikkeladvies ter waarde van zevenhonderd euro

Wat zijn de arbeidsmarktkansen van uw werknemers?
De regeling NL leert door van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt subsidie beschikbaar voor iedereen tussen achttien jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die zijn kansen op de arbeidsmarkt wil weten en zich wil ontwikkelen. Een gekwalificeerd loopbaanadviseur geeft zicht op het toekomstperspectief van het huidige werk en de kansen op de arbeidsmarkt, helpt bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, of geeft tips bij het zoeken en solliciteren naar ander werk.

De loopbaanadviseurs van Stam brengen interesses, competenties en arbeidsmarktkansen van uw werknemer in kaart, gaan in gesprek en formuleren een ontwikkeladvies op maat. Het volgen van het traject is gratis voor de deelnemer. Het aanvragen van de subsidie en de administratieve afhandeling worden verzorgd door Stam.

Uw werknemers kunnen dit najaar ook gratis (online) scholingstrajecten volgen. Zij kunnen kiezen voor een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op omscholing. Een ideale manier voor werknemers om hun kennis of skills uit te breiden en te updaten. Bijvoorbeeld als de werkzaamheden en werkprocessen binnen uw bedrijf veranderen.

Over NL leert door
Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Dit tweede noodpakket is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen, zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. Vanuit deze regeling is vijftig miljoen euro beschikbaar voor gratis ontwikkeladvies en gratis (online)scholing. Doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van het belang van leren en ontwikkelen. NL leert door helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op (ander) werk. NL leert door is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer informatie of contact?
Wilt u weten wat Stam voor u kan betekenen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 27 november 2020 een mail of bel met ons kantoor in Heerenveen: 0513 657140. Meer informatie over NL leert door vindt u op hoewerktnederland.nl.