stam

Stam en Rijksuniversiteit Groningen

BBL-opleiding bij RUG biedt nog meer perspectief op werk

Een gesprek met Arthur Hilberdink van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) levert een mooi beeld op van de samenwerking tussen de RUG en Stam. Arthur is teamleider van afdeling Facility Support en streeft met collega’s en partners ambitieuze doelen na voor participatiebanen bij de RUG. Hierover later meer. Op de locaties Binnenstad en Zernike werken Maud Kruizinga en Rik Doeze als locatieleider. Vanuit Stam coachen de jobcoaches Maartje Olde Monnikhof, Femke Postma en Maarten van Klaveren de participanten bij de RUG.

In 2015 werd het plan opgevat om bij de RUG banen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De functie die hier het meest geschikt voor bleek, was die van toezichthouder. Een toezichthouder houdt in de gaten of fietsen goed worden geparkeerd en het terrein netjes blijft. Hiermee wordt de orde en veiligheid op de locatie gewaarborgd. Intussen zijn de werkzaamheden uitgebreid en wordt er door meer dan 25 mensen ook in de gebouwen van de RUG gewerkt en gefaciliteerd.

Door corona zijn de werkzaamheden ook veranderd. Er zijn bijna geen studenten, dus de hoofdtaak zoals het netjes houden van de pleinen, is nu minder aan de orde. Er wordt nu voor gezorgd dat studenten bij de examenhal niet blijven hangen, maar zo snel mogelijk het terrein weer verlaten om groepsvorming te voorkomen. Daarnaast komt er een grote afvalklus aan en zijn ze reeds bezig met een legionellaklus. Wanneer de drukte straks weer toeneemt, bestaat een groot deel van het werk weer uit het netjes houden van de pleinen, fietsen in de rekken zetten en studenten naar de juiste plek verwijzen.

Banen, contracten en jobcoaching

Vanaf het begin werken de RUG, Tempo-Team en Stam in dit grote project samen. Ieder met zijn eigen specifieke inbreng: De RUG biedt de banen en de dagelijkse (werk)begeleiding en Tempo-Team verzorgt de werving, selectie en contracten gedurende het eerste halfjaar.

De jobcoaches van Stam begeleiden en coachen de toezichthouders gericht op ontwikkeling en perspectief, met aandacht voor hun specifieke situatie. Stam is op de hoogte van de wet- en regelgeving, waardoor er goed kan worden meegedacht met zowel de deelnemer als de werkgever.

“De jobcoaches van Stam begeleiden en coachen de toezichthouders gericht op ontwikkeling en perspectief.”

Arthur is blij met de specialistische kennis en kunde van Stam met betrekking tot de doelgroep. Aan het eind van een traject bij de RUG begeleiden de jobcoaches de toezichthouders naar een nieuwe, passende, betaalde baan binnen of buiten de organisatie. Het grote werkgeversnetwerk van Stam helpt bij het vinden van een eventuele vervolgwerkplek.

Ambitieuze plannen

De goede samenwerking tussen de partijen heeft geleid tot nieuwe ambitieuze doelstellingen voor de nabije toekomst. Zowel in aantallen (30 trajecten in 2021 en 35 in 2022) als kwaliteit van de trajecten, wil de RUG een tandje bij zetten. Bij de RUG draait het om onderwijs en vanuit de overheid is er nu veel aandacht voor scholing. In deze lijn wil de RUG de participanten de mogelijkheid bieden om naast het opdoen van werkervaring ook een bbl-opleiding te volgen. Als de trajecttijd erop zit kan er -met bijv. een diploma mbo Servicemedewerker (niveau 2) op zak- worden gezocht naar een volgende werkgever als er bij de RUG geen mogelijkheden zijn.

Arthur is op dit moment naarstig op zoek naar nieuwe bbl-plaatsen bij de faculteiten van de RUG en daarbuiten bij organisaties waar hij mee samenwerkt. Kortom: een mooi project bij een grote onderwijsinstelling die mensen maatwerk, opleiding en perspectief op werk in goede banen biedt!

< maart 2021 >