stam

Re-integratie en jobcoaching tijdens de coronacrisis

Geachte relatie,

De coronacrisis brengt zorg, leed en verdriet, maar ook samenhorigheid, solidariteit, nieuwe oplossingen en zelfs een eigen jargon. Termen als ‘het nieuwe normaal’ en ‘de anderhalve meter economie’ zijn al heel gewoon, evenals de dagelijkse updates met statistieken die – met de stand van nu – gelukkig ruimte bieden voor een gefaseerde versoepeling van de maatregelen.

Stam heeft in de voorbije maanden volledig gehoor gegeven aan de oproep om daar waar mogelijk thuis te werken en onze dienstverlening op afstand in te vullen. Dat heeft ons net als anderen veel geleerd. Met enige concessies en excessen daargelaten, kan er voor de korte termijn in die vorm meer dan we voorheen dachten. In verhouding tot andere sectoren als de horeca en de echte contactberoepen ging onze dienstverlening in aangepaste vorm onverminderd door; intakes op afstand, e-learning en coaching met een videoverbinding, het kan.

Toch zijn we blij met de versoepeling van de coronamaatregelen. Het geeft ons de mogelijkheid om met inachtneming van de RIVM-protocollen het face-to-face-contact met deelnemers, werkgevers en u als opdrachtgevers waar nodig weer op te pakken. Natuurlijk stemmen we dit vooraf met hen en u af, inclusief een korte gezondheidscheck op coronasymptomen.

Er is werk aan de winkel, zeker nu. Wij pakken daarin onze rol en verantwoordelijkheid zoals u dat van ons gewend bent. Echter zonder risico’s voor onze deelnemers, werkgevers, opdrachtgevers en natuurlijk onze eigen mensen. Samen redden we het wel!

Met vriendelijke groet,
Bernard Posthumus, Directeur